Продукти, що містять фосфор у формі фосфіту

Переваги застосування фосфору у формі фосфіту

Засвоєння рослиною фосфору у вигляді фосфіту РО - проходить більш інтенсивно, ніж фосфатів РО . При нанесенні на листок фосфор у фосфітній формі за 1 день засвоюється в межах 65-75%, тоді як з фосфату на протязі 5 днів засвоюється не більше 20%.

Дія фосфітів як фунгіцидів та біостимуляторів будується на індукції стійкості рослин;до біотичних чинників стресу, які викликають захворювання, та абіотичних (низька або висока температура) через синтез фітоалексинів, які є запорукою активного імунітету. Фітоалексини - це група органічних речовин білкової природи, що виробляються рослиною у відповідь на надходження у клітину продуктів життєдіяльності патогенів або стрес. Ці сполуки є складовою частиною природного імунного механізму рослини.

Доведено, що фосфіти в кореневій системі безпосередньо інгібують розвиток мікроорганізмів роду Phytophthora, а також стимулюють захисні механізми самої рослини. Крім цього, фосфіти пригнічують та знищують прояви таких хвороб, як переноспороз, парша, бактеріоз, мілдью тощо. Фосфіти справляють незначний вплив на розвиток більшості грунтових грибів, що робить їх використання, у рекомендованих нормах, екологічним і безпечним для довкілля. Стабільність фосфітів у рослині є ключовим чинником їх ефективності у боротьбі із захворюваннями упродовж досить тривалого періоду часу.

При внесенні по листку фосфіти мають більш глибокий вплив, ніж тільки фунгіцидний ефект. Фосфор з фосфіту бере участь в обміні речовин у рослинах, який проявляється у посиленні росту кореневої системи, засвоєнні інших елементів мінерального живлення, синтезу фосфоровмісних біологічно активних речовин, жирних кислот, АТФ, нуклеїнових кислот. Фосфіти впливають на підвищення урожайності, вмісту сухих речовин, каротиноїдів, антоціанів та товарний вигляд плодів.