ЕКОЛАЙН Буряковий (Хелати)*

Еколайн Буряковий Хелати - комплексне концентроване добриво для позакореневого підживлення цукрових, кормових та столових буряків.

ekolain-buryakovii-helati

ЕКОЛАЙН Буряковий (Хелати)*

Еколайн Буряковий Хелати - комплексне концентроване добриво для позакореневого підживлення цукрових, кормових та столових буряків.

ЕКОЛАЙН Буряковий (Хелати)*

Склад

Азот (N – NH2)
8,0 %
Калій (K2O)
8,0 %
Магній (MgО)
2,8 %
Ферум (Fe)
0,8 %
Манган (Mn)
2,1 %
Бор (B)
2,1 %
Цинк (Zn)
0,7 %
Купрум (Cu)
0,28 %
Кобальт (Co)
0,05 %
Густина
1,3
pH
6,5

Комплексне концентроване добриво для позакореневого підживлення цукрових, кормових та столових буряків.

Еколайн Буряковий Хелати:

ДОЗИ ТА ПЕРІОДИ ПІДЖИВЛЕННЯ КУЛЬТУР

Культури Період підживлення Доза, л/га
Цукрові буряки Змикання рослин у рядку 1,5 - 2,0
Остання обробка фунгіцидами 1,5 - 2,0
Кормові буряки Змикання рослин у рядку 2,0 - 3,0
Столові буряки Змикання рослину у рядку 2,0 - 3,0

Особливості мінерального живлення буряків

Буряки – цукрові, кормові і столові дуже вимогливі до умов мінерального живлення. З макроелементів для буряків важливі всі шість (N, P, K, Ca, Mg, S). З мікроелементів - найважливіші бор, марганець, кобальт. Бор істотно впливає на вуглеводний і білковий обміни та інші біохімічні процеси у рослинах. Нестача бору зумовлює прояв фізіологічних хвороб буряків, спостерігається хлороз серцевинних листків, загнивання серцевини кореня (гниль сердечка), дуплистість коренеплодів, що істотно знижує технологічну якість коренеплодів цукрових буряків.

Фізіологічне значення марганцю для буряків полягає у його участі в окисно-відновних реакціях у рослинних клітинах пов`язаних з діяльністю окислювальних ферментів – оксидаз. Він відіграє важливу роль у процесах засвоювання рослинами амонійного і нітратного азоту. За живлення рослин амонієм він діє як сильний окисник, а за нітратного живлення – як сильний відновник. Отже, у разі нестачі марганцю порушується відновлення нітратного азоту, що призводить до нагромадження нітратів у тканинах рослин. Кобальт позитивно впливає на енергетичний обмін, дихання та накопичення цукрів.

В онтогенезі буряків виділяються кілька критичних періодів:

  1. Фаза вилочки – рослини переходять на автономне живлення;
  2. Фаза змикання листків у рядках – швидкий ріст, накопичення цукрів, що потребує високого забезпечення поживними речовинами. Позакореневе підживлення рослин стимулює протікання фізіологічних процесів та компенсує можливу нестачу елементів мінерального живлення;
  3. Фаза інтенсивного накопичення цукру в коренеплодах – потреба у елементах живлення висока. Позакореневе підживлення мікроелементами посилює стійкість рослин до хвороб листка, позитивно впливає на накопичення цукрів, показники технологічної якості коренеплодів;
ЕКОЛАЙН Буряковий (Хелати)*