Схема позакореневого підживлення соїСхема позакореневого підживлення сої: Інтенсивна

Підвищення врожаю та якості зерна
Посилення фізіологічних процесів, покращення синтезу хлорофілу в листках
Покращення процесів запилення
Активізація процесу азотфіксації
Забезпечення мікроелементами від проростання до переходу на живлення від власної кореневої системи
Обробка насіння Перша пара справжніх листків 3-5 пар листків Бутонізація Формування бобів Дозрівання Повна стиглість
[0] [5 - 8] [13 - 17] [17 - 18] [51 - 69] [81 - 89] [89]

Продукти, які використовуються у схемі

Схема позакореневого підживлення сої: Базова

Посилення (інтенсивності протікання) фізіологічних процесів
Покращення процесів запилення
Активізація процесу азотфіксації
Забезпечення мікроелементами від проростання до переходу на живлення від власної кореневої системи
Обробка насіння Перша пара справжніх листків 3-5 пар листків Бутонізація Формування бобів Дозрівання Повна стиглість
[0] [5 - 8] [13 - 17] [17 - 18] [51 - 69] [81 - 89] [89]

Продукти, які використовуються у схемі

Схема позакореневого підживлення сої: Підтримуюча

Активізація процесу азотфіксації
Забезпечення мікроелементами від проростання до переходу на живлення від власної кореневої системи
Обробка насіння Перша пара справжніх листків 3-5 пар листків Бутонізація Формування бобів Дозрівання Повна стиглість
[0] [5 - 8] [13 - 17] [17 - 18] [51 - 69] [81 - 89] [89]

Продукти, які використовуються у схемі

Особливості підживлення зернобобових (соя, горох)

Культури близькі за біологічними особливостями крім відношення до температур. Горох висівається за мінімальних температур, а соя бажано після прогрівання ґрунту до 10 градусів тепла.

Обидві культури завдяки симбіозу з бактеріями роду Bradyrhrizobium japonicum здатні фіксувати азот з ґрунтового повітря. Обидві культури вимагають родючих ґрунтів з нейтральною реакцією. Важливими елементами  живлення для них є фосфор, калій, кальцій, магній, сірка, молібден,цинк і залізо на карбонатних ґрунтах.

Соя має підвищені виноси сполук азоту, калію, кальцію, заліза, марганцю, цинку, проте виноси сполук фосфору, сірки не високі, вони становлять 30 та 20 кг/га відповідно. Починаючи з фази цвітіння, рослини зернобобових активно засвоюють макроелементи.

Критичною фазою сої щодо сполук азоту є 2-3 тижні після цвітіння, щодо сполук фосфору – перший місяць вегетації. Потреба сої у мікроелементах зростає при застосуванні підвищених доз головних елементів мінерального живлення (N,P, K) і мезоелементів (Mg, S, Ca)та залежить від ґрунтових умов.

Добрива з мікроелементами на сої та гороху використовують для передпосівної обробки насіння та шляхом позакореневих підживлень у критичні фази превентивно, або за результатами функціональної діагностики.