Антистресанти

Стреси рослин – досить поширене явище у посівах сільськогосподарських культур. Причинами прояву стресів можуть бути як біотичні, так і абіотичні фактори. Наслідком впливу стресових факторів є призупинення росту рослин, зниження продуктивності процесу фотосинтезу, зменшення чи повне припинення засвоєння елементів мінерального живлення. Все це призводить до суттєвих втрат врожаю та його якості.
      Застосування амінокислот, що знаходяться у вільному стані, у якості антистресанта є давно відомою та надзвичайно ефективною практикою. Засвоєння рослиною цих речовин дає додаткову енергію, призводить до відновлення протікання біохімічних процесів у клітинах і, таким чином, виводить культури зі стану стресу. Окрім амінокислот, антистресову дію мають й інші біологічно активні речовини (фосфіти, фітогормони, окремі хелатовані мікроелементи тощо) – як при самостійному внесенні, так і в поєднанні з амінокислотами.
     Компанія «ЕКООРГАНІК» ще у 2017 році вивела на ринок лінійку спеціальних добрив із вмістом амінокислот, кожне з яких у тій чи іншій мірі діє як антистресант. Ефективність цих композицій була неодноразово підтверджена у виробничих умовах у всіх ґрунтово-кліматичних зонах нашої країни. В окремий розділ віднесено найбільш ефективні антистрес-композиції, які можна застосовувати за різних стресових чинників. Особливу увагу хочемо звернути на ГРОС Аміно-Zn: поєднання цинку у формі 100% хелату ЕДТА з L-α-амінокислотами не тільки допомагає рослинам різних культур подолати стрес, але й стимулює ріст рослин та істотно підвищує врожайність.

 

Назва добрива

Вид стресу 

Спека

Посуха

Знижені температури

Післядія пестицидів

Інше

ЕКОЛАЙН Фосфітний

(К-Аміно)

+

+

++

+++

++

ЕКОЛАЙН Універсал Ріст

(Аміно)

+

+

+++

++

++

ГРОС Аміно-Zn

+++

+++

+

++

++

ГРОС Здоров’я

++

+

++

++

++