СХЕМИ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ ЗЕРНОБОБОВИХСХЕМИ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ ЗЕРНОБОБОВИХ: Інтенсивна

Підвищення урожайності та якості зерна
Посилення фізіологічних процесів. Покращення синтезу хлорофілу в листках
Покращення процесів запилення та посилення імунітету рослин
Активізація процесу азотфіксації
Перша пара справжніх листків Бутонізація Формування бобів Дозрівання
[0] [0] [0] [0]

Продукти, які використовуються у схемі

СХЕМИ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ ЗЕРНОБОБОВИХ: Базова

Посилення інтенсивності протікання фізіологічних процесів
Покращення процесів запилення
Активізація процесу азотфіксації
Перша пара справжніх листків Бутонізація Формування бобів Дозрівання
[0] [0] [0] [0]

Продукти, які використовуються у схемі

Пов'язані публікації
Мікроелементи та їх роль у сучасному землеробстві
Мікроелементами називають хімічні елементи, що необхідні для нормальної життєдіяльності живих організмів ( рослин, тварин та людей) та використовуються ними в мікро кількостях, порівняно з іншими елементами мінерального живлення.