Мікроелементи та їх роль у сучасному землеробстві

mikroelementi-ta-h-rol-u-suchasnomu-zemlerobstvi
mikroelementi-ta-h-rol-u-suchasnomu-zemlerobstvi

Мікроелементами називають хімічні елементи, що необхідні для нормальної життєдіяльності живих організмів ( рослин, тварин та людей) та використовуються ними в мікро кількостях, порівняно з іншими елементами мінерального живлення. Незважаючи на це, їх біологічна роль надзвичайно велика, адже вони використовуються в побудові ферментних систем організмів. Їх нестача у ґрунті не призводить до загибелі рослин, але може бути причиною зниження швидкості та повноти протікання біохімічних процесів, ураження рослин хворобами, що в значній мірі позначається на величині та якості врожаю.
За даними Ротамстедської дослідної станції мікроелементний склад урожаю вважається нормальним з точки зору його харчової та кормової цінності якщо він містить : заліза і марганцю по 25, бору і цинку по 10, міді 5, молібдену 0,5, йоду – 0,2, кобальту – 0,1 мг у кілограмі сухої речовини. В умовах інтенсифікації землеробства, коли за рахунок істотного зростання урожайності вирощуваних культур, збільшується винос мікроелементів та у випадках фактичного припинення внесення органічних добрив, "сирих" калійних добрив - значення використання мікроелементів зростає

Стосовно значення мікроелементів у мінеральному живленні

На даний час достовірно встановлено роль у мінеральному живленні, методи визначення вмісту в ґрунті та рослинах,градації забезпеченості, розроблені добрива та способи їх внесення по наступних елементах: бор, залізо,марганець, мідь, молібден, цинк, кобальт.
Що стосується інших елементів, які зустрічаються в каталогах фірм продавців мікродобрив питання неоднозначне. Як можна пропонувати вносити елементи роль яких не встановлена, а жодна лабораторія в Україні не може визначити їх вміст в жодному з об’єктів навколишнього середовища?

Значення окремих хімічних елементів (мікроелементів) у мінеральному живленні, ознаки гострого дефіциту

Більшість мікроелементів є складовими ферментів, які виступають у ролі біологічних каталізаторів в біохімічних реакціях в рослині. Однак їх роль в рослині значно ширша. Мікроелементи впливають на формування біоколоїдів та на направленість біохімічних процесів. Зокрема марганець регулює співвідношення дво- і трьохвалентного заліза в клітині. Співвідношення залізо-марганець повинно бути більше двох. Мідь захищає хлорофіл від руйнування та сприяє кращому засвоєнню азоту і фосфору. Бор та марганець посилюють процес фотосинтезу після відновлення вегетації озимих культур.

Потреба в мікроелементах по культурах

  • Бор - ріпак, цукровий і столовий буряк, цвітна, брюссельська и білокачанна капуста, кольрабі, селера, яблуня, вишня, слива, зернові культури;
  • Мідь – зернові культури, капуста салатна, цукровий та столовий буряк, морква, шпинат, цибуля на зелень;
  • Марганець (Манґан) — зернові, боби, горох, соя, огірки, салат, редиска, редька, шпинат та столовий буряк;
  • Молібден — соя, бобові культури, зернові культури, цукровий буряк, салат качанний, шпинат, цвітна капуста;
  • Цинк - кукурудза, боби, овочеві, яблуня, груша, картопля, виноград.

Ознаки нестачі бору

БорБор – необхідний для розвитку меристеми, а тому потреба в ньому є протягом всього періоду вегетації. Важлива роль бору у поділі клітин, синтезі білків він є необхідним компонентом клітинних оболонок. Під впливом бору в рослинах покращується синтез та переміщення, накопичення вуглеводів. За нестачі бору цукри накопичуються в листках і слабо переміщуються у товарну частину врожаю. Характерними ознаками нестачі бору є:відмирання точок росту, утворення пустот у коренях, порушення судинних тканин рослин, порушення в формуванні репродуктивних органів. Дослідженнями встановлено, що однодольні рослини (всі зернові) менш чутливі до нестачі бору ніж дводольні, а найвищий вміст бору в рослині у квітках.
Бор сприяє кращому засвоєнню кальцію в процесах обміну речовин в рослинах. Часто саме нестача бору гальмує надходження кальцію в рослини, хоча його вміст його у ґрунті цілком достатній. Встановлено також, що на ґрунтах з вищим вмістом калію накопичення бору в рослинах зростає. Нестача бору призводить не тільки до зниження врожаю, а й до зниження якості. Зовнішні ознаки дефіциту: зупинка росту, хлороз верхівки, а потім повне відмирання точки росту, опадання квіток, пустоцвіт, опадання завꞌязі. Бор – елемент який слабко перерозподіляється між старими і молодими листками, а тому бажано підтримувати оптимальний вміст бору в рослинах протягом вегетації шляхом позакореневих підживлень. Найбільш чутливі культури: цукрові буряки, ріпак, соняшник, овочеві, плодові, виноград. Менш чутливі: кукурудза, зернобобові.

Ознаки нестачі заліза

ЗалізоЗалізо. Серед мікроелементів залізу належить особлива роль. Його вміст в рослинах досягає сотих часток процента, за ним слідує марганець, концентрація цинку складає тисячні частки, а міді не перевищує десятитисячних часток процента. Залізо приймає активну участь у окисно-відновних процесах в рослині, які відбуваються при диханні та фотосинтезі. Залізо приймає безпосередню участь у біосинтезі хлорофілу, а тому однією з ознак нестачі заліза є прояв хлорозу (посвітління молодих листків). За гострого дефіциту заліза рослини можуть загинути.
Найбільш чутливі до нестачі заліза виноград, плодові.

Ознаки нестачі мраганцю

МарганецьМарганець активує численні ферменти, особливо ті, що приймають участь у фотосинтезі, синтезі вуглеводів і протеїнів. Фізіологічна роль марганцю в рослинах пов’язана з його участі в окисно-відновних реакціях, в фотосинтезі, диханні, вуглеводному та білковому обміні.
Ознаки дефіциту марганцю у рослин найчастіше спостерігаються на карбонатних, пере вапнованих, а також на торф’яних та інших ґрунтах рН вище 6,5.
Нестача марганцю схожа на нестачу заліза, але крім хлорозу на нижній частині листка з’являються сірі, сіро-зелені, або бурі плями. Ознаки марганцевого голодування у дводольних такі ж, як і при нестачі заліза, тільки зелені жилки не так різко виділяються на пожовтілих листках, з’являються бурі некротичні плями . Листки відмирають швидше ніж за нестачі заліза. Нестача марганцю загострюється за низьких температур та високої вологості. Найбільш чутливі культури цукрові, кормові, столові буряки, овес, картопля, яблуня, черешня.

Ознаки нестачі міді

МідьМідь входить до складу багатьох ферментів пов’язаних з окисно-відновними процесами в рослині.
За рівнем чутливості до нестачі міді рослини розміщені в ряд: пшениця, ячмінь, овес, льон, кукурудза, морква, буряки, цибуля, шпинат, люцерна капуста. Середньо чутливі: картопля, томат, конюшина червона, квасоля, соя. Нестача міді часто співпадає з нестачею цинку, а на піщаних ґрунтах також з нестачею магнію. Мідь відіграє велику роль в процесах фотосинтезу.
Мідь відіграє важливу роль у процесах засвоєння рослинами азоту, особливо амонійного. Нестача міді затримує синтез пептидів, амінокислот, білків. Мідь проявляє фунгіцидні властивості, а тому підвищує стійкість рослин проти грибкових і бактеріальних хвороб, знижує захворюваність зернових культур сажкою, підвищує стійкість рослин до бурої плямистості.
Ознаки нестачі міді найчастіше проявляються на торфових та кислих дерново-підзолистих ґрунтах легкого гранулометричного складу. Симптоми захворювання рослин пов’язані з нестачею міді проявляються в побілінні та підсиханні кінчиків листкових пластинок. За сильного дефіциту міді рослини починають посилено кущитись, але не виколошуються. На плодових культурах нестача міді проявляється у вигляді засихання верхівок гілок (суховершковість), на листкових пластинках кісточкових проявляється міжжилковий хлороз.

Ознаки нестачі молібдену

МолібденМолібден в рослині входить до комплексу ферментів пов’язаних з засвоєнням рослиною азоту та його перетвореннями. Встановлена необхідність молібдену для росту рослин. При нестачі молібдену в тканинах рослин накопичуються нітрати внаслідок гальмування перетворення цієї форми азоту в сполуки білкової природи. Молібден приймає участь у вуглеводному обміні в рослині, а також засвоєнні фосфору та його участі у синтезі вітамінів і хлорофілу, впливає на інтенсивність протікання окисно-відновних реакцій. Молібден входить до складу ферментів нітрит - та нітратредуктаза, які відповідальні за трансформацію азоту в рослині, тому молібден дуже важливий для бобових культур, які здатні за допомогою бульбочкових бактерій фіксувати азот з атмосферного повітря.Нестача молібдену приводить до глибоких порушень в обміні речовин в рослинах. Найбільш чутливими до нестачі молібдену є:зернобобові культури, бобові трави та плодові. Потреба рослин у підживленні молібденом виникає як правило на кислих ґрунтах де він менш доступний.
Візуально дефіцит молібдену проявляється у вигляді світло-зеленого, або навіть жовто-зеленого кольору листків при цьому самі листки стають вужчими, а їх краї закручуються всередину та відмирають. Черешки листів мають червоно-бурий колір.

Ознаки нестачі цинку

ЦинкЗа чутливістю до умов забезпечення цинком сільськогосподарські культури поділяють на три групи.

  • Дуже чутливі: кукурудза, льон, хміль, виноград, плодові;
  • Среднньочутливі: соя, квасоля, кормові боби, горох, цукрові буряки, соняшник,овочі, ягідні культури;
  • Малочутливі: овес, пшениця, ячмінь, жито.

Фізіологічна роль цинку в рослинах дуже важлива і різнопланова. Він входить до складу багатьох ферментів відповідальних за життєдіяльність і здоров’я рослин (карбоангідрази, риозофосфатдегідрогенази, пероксидази, оксидази, поліфенолоксидази). Цинк підвищує стійкість рослин до посухи, жари, холодів. За нестачі цинку в різних частинах рослин іде накопичення фенольних сполук, які негативно впливають на рослину, знижують стійкість до захворюваності рослин. Значення цинку для живлення рослин полягає в його участі в білковому та вуглеводному обміні в рослинах, зокрема у накопиченні в урожаї білків, цукрів, крохмалю.
Дефіцит цинку для рослин найчастіше проявляється на піщаних, карбонатних та торфових ґрунтах, а також за дуже високого вмісту фосфору в ґрунті. Його нестача найсильніше відображається на утворенні насіння і слабкіше на формуванні вегетативних органів рослин.
При дефіциті цинку у рослин з’являються хлоротичні плями на листках які з часом стають блідо-зеленими , а потім біліють. У плодових культур проявляється «розеточність» При цинковому голодуванні на плодових культурах закладається менше квіткових бруньок, урожайність різко знижується. З польових культур нестача цинку найчастіше проявляється на ранніх фазах росту кукурудзи у вигляді побіління верхівки листка або і всієї рослини. У бобових культур проявляється у вигляді хлорозу на листках.

Ознаки нестачі кобальту

КобальтКобальт необхідний для посилення азот фіксуючої діяльності бульбочкових бактерій. Він входить до складу вітаміну В12, який міститься в бульбочках на коренях бобових та має позитивний вплив на активність ферменту гідрогенази, а також посилює активність нітратредуктази. Кобальт має вплив на накопичення цукрів та жирів. Кобальт впливає на синтез хлорофілу та стимулює протікання процесів у циклі Кребса.

Останні новини