Схема позакореневого підживлення КартопліСхема позакореневого підживлення Картоплі: Інтенсивна

Підвищення врожаю та якості бульб
Недопущення редукції елементів продуктивності, поліпшення живлення
Додаткове живлення при формуванні елементів продуктивності
Поліпшення умов живлення рослин мікроелементами на початку росту
Обробка бульб перед висаджуванням Стеблування Бутонізація Цвітіння
[0] [25 - 49] [51 - 59] [61 - 69]

Продукти, які використовуються у схемі

Схема позакореневого підживлення Картоплі: Базова

Додаткове живлення при формуванні елементів продуктивності
Недопущення редукції елементів продуктивності
Додаткове живлення критично необхідними елементами на легких супіщаних грунатах
Поліпшення умов живлення рослин мікроелементами на початку росту
Обробка бульб перед висаджуванням Стеблування Бутонізація Цвітіння
[0] [25 - 49] [51 - 59] [61 - 69]

Продукти, які використовуються у схемі

Особливості підживлення картоплі

Картопля важлива продовольча культура та сировина для переробки. Величина та якість врожаю цієї культури в значній мірі залежить від умов мінерального живлення впродовж вегетаційного періоду. Добре реагує на основне удобрення органічними добривами. Для формування врожаю потребує внесення 90 – 120 кг/га азоту, 60 – 90 кг/га фосфору і 120 – 150 кг калію. Надмірне азотне живлення призводить до накопичення нітратного азоту в товарній частині врожаю та потемніння м’якуша бульб у процесі приготування. Фосфор має вплив на якість крохмальних зерен, калій на синтез основної запасної речовини – крохмалю. Картопля чутлива до хлору у добривах – тому кращими формами для картоплі є безхлорні, а калій хлористий необхідно вносити під основний обробіток ґрунту з осені. Рослини картоплі позитивно відгукуються на внесення магнію, цинку, марганцю, бору.

Пов'язані публікації
Мікроелементи та їх роль у сучасному землеробстві
Мікроелементами називають хімічні елементи, що необхідні для нормальної життєдіяльності живих організмів ( рослин, тварин та людей) та використовуються ними в мікро кількостях, порівняно з іншими елементами мінерального живлення.