Схема позакореневого підживлення кукурудзиСхема позакореневого підживлення кукурудзи: Інтенсивна

Підвищення якості врожаю
Стимулювання росту рослин та формування елементів продуктивності
Зняття проявів стресу та посилення росту
Покращення умов живлення рослин фосфором і цинком у критичній фазі росту
Потужний старт
При посіві 3-5 листків 6-8 листків Викидання волоті Налив- молочна стиглість
[0] [0] [0] [0] [0]

Продукти, які використовуються у схемі

Схема позакореневого підживлення кукурудзи: Базова

Посилення росту рослин та формування елементів продуктивності
Подолання прояву візуальних ознак дефіциту магнію
Подолання прояву ознак дифіциту цинку
Потужний старт
При посіві 3-5 листків 6-8 листків Викидання волоті Налив- молочна стиглість
[0] [0] [0] [0] [0]

Продукти, які використовуються у схемі

Особливості позакореневого підживлення кукурудзи

На формування 1 т зерна з відповідною кількістю побічної продукції рослинами кукурудзи використовується 24-32 кг азоту, 10-14 кг фосфору, 25-35 кг калію, по 6-10 кг магнію і кальцію, 3-4 кг сірки, 11 г бору, 14 г міді, 110 г марганцю, 0,9 г молібдену, 85 г цинку, 200 г заліза.

У розвитку рослин кукурудзи виділяють два важливих етапи по забезпеченості їх макро- та мікроелементами: фази 3-5 і 6-8 листків. На цих етапах ефективним прийомом є позакореневе підживлення. У фазу 3-5 листків на рослинах кукурудзи формуються генеративні органи, що визначають майбутню врожайність. Від наявності елементів живлення, особливо фосфору і цинку, залежить кількість качанів на рослині і зерен в них.

У фазі 6-8-ми листків відмирає первинна (зародкова) коренева система і кукурудза переходить на засвоєння біогенів вторинної кореневою системою. У цій фазі активно наростає листова поверхня рослин кукурудзи, триває формування генеративних органів, що призводить до інтенсивного засвоєння азоту (N), фосфору (P), калію (K), магнію (Mg) і цинку (Zn).

Пов'язані публікації
Оптимізація мінерального живлення кукурудзи - основа високих урожаїв
Кукурудза – культура високої потенційної урожайності. За відносно короткий період успіхи селекції та технології дозволили істотно підвищити продуктивність цієї культури. Культура відноситься до С4 типу засвоєння вуглецю
Результати використання добрив на кукурудзі у 2017 році
Результати використання добрив ТОВ "ЕКООРГАНІК" у 2017 році. Демополігон ТОВ "ПІОНЕР НАСІННЯ УКРАЇНА" с.Мшанець, Теребовлянський району Тернопільська область на кукурудзі (стаття з вісника "Агрономічні науки")
Перше позакореневе підживлення кукурудзи
Кукурудза – одна з найпродуктивніших культур у сучасному сільськогосподарському виробництві. З точки зору формування основних елементів продуктивності рослин кукурудзи є фаза 4 – 6 листків яка припадає на початок – середину травня.
Позакореневе підживлення кукурудзи від фази 6 – 8 листків до викидання волоті.
Кукурудза належить до найбільш продуктивних культур сучасного землеробства. Для формування високого врожаю культура потребує збалансованого живлення. Пріоритетним елементом мінерального живлення для культури є азот.