Результати використання добрив на кукурудзі у 2017 році

rezultati-vikoristannya-dobriv-na-kukurudzi-u-2017-rotsi
rezultati-vikoristannya-dobriv-na-kukurudzi-u-2017-rotsi

Микола Костюк, менеджер з агрономічної підтримки західного регіону.

Насьогоднішній день технологія вирощування кукурудзи не обмежується внесенням тільки макроелементів, а й передбачає застосування мікроелементів, зокрема цинку, марганцю, міді, бору, молібдену та фітогормонів. Цінність мікроелементів значно зростає в умовах посухи чи періодів коливань температур, стресових факторів чи просто поповнення необхідного вмісту при проявах їх дефіциту у живленні рослин.
    Щоб дійсно отримати віддачу від позакореневого живлення важливо правильно та вміло застосовувати цю допоміжну їжу для рослин, використовуючи листкову діагностику та, знаючи найбільш важливі критичні періоди росту та розвитку культури, коли саме мікроелементи є необхідними з точки зору фізіології рослин та їх фаз росту. 
    На нашому Демо-полі, що у ПрАТ Мшанецьке, Теребовлянського р-ну, Тернопільської обл. ми використали схему позакореневого живлення мікродобривами від ТМ Екоорганік у першу важливу фазу росту кукурудзи (4-6 л), коли закладаються генеративні органи та формується основна коренева система та у 6-9 л, коли йде активний ріст вегетативної маси з подальшим формуванням довжини початку та кількості зерен. Як результат, отриманий врожай залежно від гібрида певних груп стиглості становить 8,2—12,71 т/га (діаграма 1).

 Діаграма 1.
Врожайність гібридів на базову вологість та збиральна вологість
Позакореневе живлення на всі гібриди мікродобривами Еколайн від ТМ Екоорганік:
Фаза 4-6 л (30.05) - Грос коренеріст, 1 л/га + Еколайн хелат цинку, 1 л/га.
Фаза 6-9 л (16.06) - Еколайн кукурудзяний, 2 л/га + Еколайн бор преміум, 1 л/га.

Технологія Демо-поля:
посів 26.04; збир. – 17.10;
попер.- оз.пшен.; оранка, 27-30 см;
N130Р78К78; густота перед збиранням залежно від групи стиглості – 71-87 тис/га;
забур’яненість слабка; грунт – темно-сірий лісовий; рН 6,0; опади за вегетацію–208 мм.
Відповідальний агроном-консультант
Ольховецький Сергій, 099-37-09-977
На іншій частині поля на ділянці гібриду Р8523 (Optimum AQUAmax, ФАО 260) нами був закладений дослід з різними варіантами позакореневого живлення мікродобривами ТМ Екоорганік (діаграма 2).

Діаграма 2.
Врожайність P8523 залежно від варіантів позакореневого живлення мікродобривами ТМ Екоорганік.
Схеми варіантів позакореневого живлення Р8523 мікродобривами ТМ Екоорганік Контроль: без позакореневого живлення.

Варіант №1:
3-5 л—Еколайн Zn Хелат, 2 л/га + Еколайн Фосфітний К, 1 л/га
6-9 л - Еколайн Кукурудзяний Хелат, 1 л/га + Грос Фосфіто NP, 1 л/га.

Варіант №2:
3-5 л Еколайн Zn Хелат, 1 л/га + Еколайн Фосфітний К, 1 л/га + Еколайн Універсал Ріст Аміно,1 л/га
6-9 л Еколайн Кукурудзяний Хелат, 1 л/га + ГросФосфіто NP, 1 л/га + Еколайн Бор Преміум, 1 л/га.

Варіант №3:
3-5 л Еколайн Zn Хелат, 1 л/га + Еколайн Фосфітний К,1 л/га
+ Еколайн Універсал Ріст Аміно, 1 л/га + ГросКоренеріст, 0,5 л/га
6-9 л Еколайн Кукурудзяний Хелат, 1 л/га + Грос Фосфіто NP,
1 л/га + Еколайн Бор Преміум, 1 л/га + Грос Здоров’я, 0,5 л/га.

Дослід з позакореневим живленням показав гарну реакцію Р8523. В залежності від варіантів позакореневого внесення врожайність Р8523 зростала від 4,8 до 13,48%. Максимальна прибавка врожаю становила 1,17 т/га.
З технічних питань використання мікродобрив ТМ Екоорганік
рекомендуємо звертатись до Педан Григорія, 067-469-75-19.

 

Останні новини