Питання і відповіді

Через скільки часу буде видно дію мікродобрив «ЕКООРГАНІК» на культурах?

Зазвичай через 3 - 4 доби, але візуальний прояв зале-жить від складу добрива, від потреби культури в саме цих елементах живлення, від ґрунтових та кліматичних умов.

Які переваги мікродобрив «ЕКООРГАНІК» над основними конкурентними продуктами?

Основні переваги добрив «ЕКООРГАНІК»:
А) високий рівень засвоєння рослинами елементів, що в
них містяться (доступність), завдяки повному хелатуванню металів та високій ефективності біологічно активних ком-понентів;
Б) безпека для культурних рослин при застосуванні, в тому числі при перевищенні рекомендованих  концентра-цій;
В)  технологічність: висока стійкість при зберіганні, то-лерантність у бакових сумішах, відсутність баластних ре-човин та зручна для застосування формуляція, що не ство-рює проблем при внесенні (не випадає в осад, не забиває фільтри чи форсунки обприскувача).

Який приріст урожайності можна отримати, використовуючи мікродобрива «ЕКООРГАНІК»?

За результатами багаторічних випробувань приріст вро-жайності від застосування листкового підживлення до-бривами «ЕКООРГАНІК» становить від 5 до 15%, а в окре-мих випадках може сягати 20% та більше.

Чи можна використовувати добрива «ЕКООРГАНІК» для удобрення мікрозелені?

Мікрозелень (або мікрогрін) – це молоді рослини різноманітних культур (салат, редис, горох, люцерна, буряк і т.д.), які вирощують в середньому протягом 7-10 днів (до фази 1-2 листочків) і вживають у їжу. Це натуральний, екологічно чистий та надзвичайно корисний продукт. На момент споживання в рослинах концентрується максимальна кількість вітамінів, мінералів та поживних речовин. Оскільки вирощують мікрозелень у теплих, освітлених умовах з достатнім зволоженням, рослини проростають і ростуть дуже швидко. Вони використовують запас поживних речовин, який знаходиться у насінні і який є достатнім для цього короткого періоду часу. Тому додаткового підживлення мікрозелень не потребує.

Що таке Еколайн Фосфітний К?

Еколайн Фосфітний К – висококонцентроване спеціальне добриво з вмістом фосфору у формі фосфіту. Фосфор у цій формі швидко засвоюється рослиною та сприяє активації росту кореневої системи. Важливою супутньою дією фосфору у формі фосфіту є  стимуляція синтезу специфічної групи білків - фітоалексинів, які посилюють імунітет рослин та гальмують розвиток збудників хвороб рослин грибкової та бактеріальної природи.

Продукція компанії «Екоорганік» продовжує підтверджувати свою високу якість та ефективність. Компанія «Сигнет Холдінг» застосувала наш продукт Еколайн Фосфітний К-Аміно на цукровому буряку. Метою застосування було підвищення вмісту цукру в коренеплодах за рахунок застосування спеціально підібраної комбінації L-α-амінокислот.

Застосування амінокислот разом с фосфором у фосфітній формі та калієм, спонукає рослину до переміщення цукрів від листової маси до коренеплоду.

Є питання?