Оптимізація мінерального живлення кукурудзи - основа високих урожаїв

optimizatsiya-mineralnogo-zhivlennya-kukurudzi-osnova-visokih-urozha-v
optimizatsiya-mineralnogo-zhivlennya-kukurudzi-osnova-visokih-urozha-v

   Врожай річ матеріальна і не забезпечивши рослини «будівельним матеріалом», не варто очікувати на такі високі показники. Сучасні гібриди кукурудзи досить ефективно можуть використовувати  елементи живлення, внесені під попередник, наприклад, цукрові буряки, зернові чи овочеві культури. Найбільший ефект на формування врожаю кукурудзи мають азотні добрива, тому внесення їх до посіву та у підживлення – необхідний агроприйом. Дози , строки внесення, форми азоту - підбирають виходячи з конкретних умов, зважаючи на спосіб обробітку ґрунту, температуру та інші фактори. Прекрасні результати дає внесення безводного аміаку восени, чи навесні перед посівом. Доза безводного аміаку становить 1,2 – 1,5 ц/га. У припосівне підживлення, якщо є можливість, бажано внести 0,5 – 0,7 ц/га нітроамофоски для забезпечення легкодоступними елементами мінерального живлення на початкових етапах росту рослин. У формуванні врожаю кукурудзи важливе місце належить калію. За виносом цього елемента кукурудза – культура рекордсмен у землеробстві нашої країни, оскільки калій має важливе значення у формуванні основної запасної речовини кукурудзяної зернини – крохмалю. Саме тому, нестача цих двох макроелементів (азоту та калію) найчастіше має візуальні ознаки. 

kuk12

Фото 1. На листках чітко видно прояв дефіциту калію у вигляді посвітління країв листкової  пластинки.

kuk13

Фото 2. Більш сильний прояв дефіциту калію проявляється у відмиранні країв листкової пластинки, або повне відмирання нижніх листків. Темні місця на стеблі – прояв ураження кукурудзяним стебловим метеликом.

    Можливий візуальний проявkuk4 нестачі фосфору у вигляді фіолетового забарвлення на ранніх етапах росту і розвитку рослин, причиною якого можуть бути низькі температури в цей час. Відомо, що за низьких температур (при температурі ґрунту нижче +13°С) фосфати дуже слабко засвоюються кореневою системою рослин. Недостатнє живлення рослин фосфором на ранніх етапах затримує ріст кореневої системи, що в свою чергу гальмує розвиток  всієї рослини. Втрата кількох днів активної вегетації рослин однозначно призводить до зниження врожаю. Подібний прояв на рослинах кукурудзи, а також негативний вплив  на врожай спостерігається після попередника цукрові буряки – «буряковий синдром кукурудзи» вперше описаний у США. 

Фото 3. Візуальні ознаки нестачі фосфору на рослинах кукурудзи.

   Для усунення ознак нестачі фосфору у рослин кукурудзи на ранніх етапах росту та розвитку 4 – 6  листків компанія Екоорганік пропонує кілька продуктів. Еколайн Фосфітний К  - 1 – 2,0 л/га; Еколайн Фосфітний К-Аміно – 1,5 – 2,0 л/га, Еколайн Фосфітний К - Zn  - 1,5 -2,5 л/га. Вибір добрива  та його доза залежить від рівня прояву дефіциту фосфору, цинку чи обох елементів одночасно, стану рослин, прогнозу погоди на найближчі кілька днів і т.п.
  Важливий вплив на ріст та розвиток кукурудзи мають мікроелементи, зокрема цинк та бор. Цинк має надзвичайно важливе значення у період  формуваkuk5ння у рослин 4 – 6 листків, коли іде закладання генеративних органів кукурудзи. Він бере активну участь в ензиматичних та обмінних процесах, а також синтезі протеїнів, хлорофілу і вітамінів В, Р, С, впливає на процеси росту і розвитку, підвищує стійкість до несприятливих умов, зокрема приморозків. Підвищений вміст сполук фосфору у ґрунті призводить до нестачі цинку. За значного дефіциту цинку на рослинах можуть не зав’язуватися качани. Зменшується ріст рослин через скорочення довжини міжвузлів. Ознакою нестачі цинку є жовті смуги на молодих листках з обох боків між жилками, а також жовтий або білий колір всієї поверхні молодого листя.

Фото 4.Візуальні ознаки нестачі цинку на рослинах кукурудзи.

Для недопущення та (або) подолання проявів дефіциту цинку ми пропонуємо використовувати найсучасніші мікродобрива виробництва компанії «Екоорганік» :
Еколайн Цинк Хелат , що містить 85 г/л цинку у вигляді100% хелату ЕДТА. Норма використання 0,5 – 1,0 л/га. У випадках, коли одночасно бажано зняти прояви дефіциту фосфору, калію та цинку, ми пропонуємо унікальну композицію  Еколайн Фосфітний К - Zn, яка містить 320 г/л фосфору у фосфітній формі, 210 г/л калію, 35 г/л цинку у вигляді100% хелату ЕДТА і 8 г/л органічного бору. Норма застосування - 1,5 – 2,5 л/га.
 Бор, який впливає на життєздатність пилку, потрібен рослинам перед викиданням волоті. Важлива роль цих мікроелементів і в пізніші періоди росту і розвитку рослин кукурудзи. Зокрема рівень живлення бором впливає на озерненість качана, а цинку на ріст та вміст крохмалю – основної запасної речовини в зерні кукурудзи. Для недопущення прояву дефіциту бору компанія  «Екоорганік» пропонує використовувати мікродобриво -  Еколайн Бор Органічний в нормі 0,5 – 1,0 л/га. Слід зазначити, що крім найбільш можливої концентрації бору в комплексі з моноетаноламіном (155 г/л), цей продукт пройшов сертифікацію за вимогами «Organic Standard», що допускає це мікродобриво для використання у виробництві екологічно чистої продукції.
 У випадках, коли необхідність підживлення бором співпадає у часі з проявами стресів на рослинах кукурудзи, ми пропонуємо використовувати унікальний продукт від компанії «Екоорагнік» - Еколайн Бор Преміум. Крім 140 г/л бору в органічній формі з моноетаноламіном, цей продукт містить 10 г/л L-α-амінокислот, які допоможуть рослині подолати стреси, що викликані погодними умовами, або застосуванням ЗЗР. Норма використання цього мікродобрива -  0,5 – 1,0 л/га. Кукурудза відноситься до високопродуктивних культур, які формують велику вегетативну масу. Для таких культур виділяється фаза швидкого росту, коли за короткий проміжок часу, приблизно два тижні, вегетативна маса рослин практично подвоюється. Відповідно, потреби рослин у елементах живлення суттєво зростають. Дуже часто ці фази розвитку припадають на посушливий період, коли коренева система не може повністю забезпечити рослини всіма необхідними елементами мінерального живлення. В такому випадку, найбільш ефективним агроприйомом є застосування спецдобрив, які містять в собі збалансований склад мікро- та макроелементів, призначених для забезпечення активно вегетуючих рослин необхідними елементами живлення.    Наша компанія пропонує саме такий продукт - Еколайн Універсал Ріст Хелати. Це мікродобриво містить всі необхідні елементи живлення, причому Mg, Fe, Mn, Zn, Cu у складі добрива для позакореневого живлення  Еколайн Універсал Ріст Хелати, на 100% прохелатовані  ЕДТА. Норма використання  - 1,0 – 2,0 л/га. В разі, коли в фазу активного росту, рослини  перебувають у стресі від дії ґрунтових гербіцидів чи погодних умов, для позакореневого підживлення рекомендується композиція Еколайн Універсал Ріст Аміно.  Це комплексне добриво, крім  необхідного для рослини набору мікро- та  макроелементів, містить 75 г/л L-α-амінокислот, які допомагають рослинам долати стресові ситуації. Норма використання – 1,0 – 2,0 л/га.

Останні новини