ФІТОСТАРТ Енерджі

Спеціально підібране співвідношення легкодоступних для рослин форм азоту, фосфору і калію забезпечує інтенсивний ріст кореневої системи та надземної частини рослин на почат-кових етапах органогенезу.

fitostart-enerdzhi

ФІТОСТАРТ Енерджі

Спеціально підібране співвідношення легкодоступних для рослин форм азоту, фосфору і калію забезпечує інтенсивний ріст кореневої системи та надземної частини рослин на почат-кових етапах органогенезу.

ФІТОСТАРТ Енерджі

Склад

Азот (N)
4 %
Фосфор (P2O5)
21 %
Калій (K2O)
14%
Густина
1,41
pH
7,0

Рекомендується:
- Для припосівного внесення  при широкорядних посівах зернобобових  і овочевих культур, кукуруд-
зи, соняшнику  та цукрових буряків. Доза внесення у межах 10,0 – 40,0 л/га.
- Для корекції умов мінерального живлення з метою підвищення врожаю та покращення його якості
на овочевих культурах і садах в період формування товарної частини врожаю. Доза  у  системах фертигації  у концентраціях від 1 – 3 до 5% по робочому розчину з урахуванням витрати поливної води, стану рослин, агрохімічних показників ґрунту.
- Для  позакореневого підживлення  дози в межах 2,0 – 5,0 л/га. 

ФІТОСТАРТ Енерджі