ФІТОСТАРТ Фаст

Спеціально підібране співвідношення легкодоступних для рослин форм азоту, фосфору і калію забезпечує інтенсивний ріст кореневої рослин на початкових етапах органогенезу, сприяє підтриманню тургору клітин під час посухи.

fitostart-fast

ФІТОСТАРТ Фаст

Спеціально підібране співвідношення легкодоступних для рослин форм азоту, фосфору і калію забезпечує інтенсивний ріст кореневої рослин на початкових етапах органогенезу, сприяє підтриманню тургору клітин під час посухи.

ФІТОСТАРТ Фаст

Склад

Азот (N)
3 %
Фосфор (P2O5)
18 %
Калій (K2O)
18 %
Густина
1,36
pH
7,0

Рекомендується:
- Для припосівного внесення  овочевих культур,  кукурудзи, соняшників  та цукрових буряків. Доза
внесення у межах 10,0 – 40,0 л/га.
- Для корекції умов мінерального живлення з метою підвищення врожаю та покращення його
якості на овочевих культурах і садах в період формування товарної частини врожаю. Доза  у  систе-мах фертигації  у концентраціях від 1 – 3 до 5% по робочому розчину з урахуванням витрати полив-ної води, стану рослин, агрохімічних показників ґрунту.
- У позакореневому підживленні дози в межах 2,0 – 5,0 л/га.

ФІТОСТАРТ Фаст