ФІТОСТАРТ Пауер

Спеціально підібране співвідношення легкодоступних для рослин форм фосфору і калію забезпечує інтенсивний ріст кореневої системи на початкових етапах органогенезу.

fitostart-pauer

ФІТОСТАРТ Пауер

Спеціально підібране співвідношення легкодоступних для рослин форм фосфору і калію забезпечує інтенсивний ріст кореневої системи на початкових етапах органогенезу.

ФІТОСТАРТ Пауер

Склад

Азот (N)
0
Фосфор (P2O5)
21 %
Калій (К2O)
22 %
Густина
1,42
pH
7,5

Рекомендується:
- Для припосівного внесення  при широкорядних посівах зернобобових культур, а також кукурудзи
та цукрових буряків під які внесені високі – понад 100 кг/га дози азоту. Доза внесення у межах 10,0 – 40,0 л/га.
- Для корекції умов мінерального живлення з метою підвищення врожаю та покращення його якості. Доза  у  системах фертигації  у концентраціях від 1 – 3 до 5% по робочому розчину з урахуванням витрати поливної води, стану рослин, агрохімічних показників ґрунту.
- Для  позакореневого підживлення дози в межах 2,0 – 5,0 л/га.

ФІТОСТАРТ Пауер