ФІТОСТАРТ Спринт

Спеціально підібране співвідношення легкодоступних для рослин форм макроелементів зі значним переважанням фос-фору забезпечує інтенсивний, тривалий ефект на ріст корене-вої системи.

fitostart-sprint

ФІТОСТАРТ Спринт

Спеціально підібране співвідношення легкодоступних для рослин форм макроелементів зі значним переважанням фос-фору забезпечує інтенсивний, тривалий ефект на ріст корене-вої системи.

ФІТОСТАРТ Спринт

Склад

Азот (N)
6 %
Фосфор (P2O5)
26 %
Калій (K2O)
6 %
Густина
1,31
рH
7,0

Рекомендується:
- Для припосівного внесення  при широкорядних посівах всіх сільськогосподарських культур. Доза
внесення у межах 10,0 – 40,0 л/га.
- Для корекції умов мінерального живлення з метою підвищення врожаю та покращення його якості
на овочевих культурах і садах в період формування товарної частини врожаю. Доза  у  системах фертигації  у концентраціях від 1 – 3 до 5% по робочому розчину з урахуванням витрати поливної води, стану рослин, агрохімічних показників ґрунту.
- У позакореневому підживленні дози в межах 2,0 – 5,0 л/га.

ФІТОСТАРТ Спринт