ФІТОСТАРТ Супрафос

Спеціальне рідке добриво для забезпечення інтенсивного старту рослин.

fitostart-suprafos

ФІТОСТАРТ Супрафос

Спеціальне рідке добриво для забезпечення інтенсивного старту рослин.

ФІТОСТАРТ Супрафос

Склад

Азот (N)
0
Фосфор (P2O5)
60
Калій (K2O)
0
Густина
1,41
pH
2,5

Добриво призначене для  припосівного внесення у ґрунт локально  та у системах краплинного зрошення, а також позакоренево для корекції живлення рослин фосфором. Рекомен-дується для припосівного внесення при широкорядних посівах зернобобових  і овочевих культур, а також кукурудзи та цукро-вих буряків. Доза внесення у межах 10,0 – 40,0 л/га. Для корекції умов мінерального живлення з метою підвищення врожаю та покращення його якості на овочевих культурах і садах в період формування товарної частини врожаю. Доза для систем фер-тигації у концентраціях від 1 – 3 до 5% по робочому розчину з урахуванням витрати поливної води, стану рослин, агрохімічних показників ґрунту.
У позакореневому підживленні дози в межах 2,0 – 5,0 л/га.

ФІТОСТАРТ Супрафос