Умови використання сайту

 • Дані умови використання сайту ecoorgnaic.ua (далі Сайту) є правилами, призначеними для користувачів Сайту (далі користувачів) і одночасно, з метою використання об'єкта інтелектуальної власності, є ліцензійна угода (далі Угода) між власниками «ТОВ Екоорганік » (далі Компанія) і Користувачем.
 • В рамках Угоди Користувачем Сайту вважається будь-яка особа, яка будь-коли здійснила доступ до Сайту, або надала Компанії інформацію для розміщення на Сайті.
 • Угода передбачає взаємні права та обов'язки Користувача та Компанії, а також рекомендації Компанії, з питань, включаючи, але не обмежуючись, використання матеріалів Сайту, розпорядження правами інтелектуальної власності та конфіденційності персональних даних.
 • Здійснюючи доступ до Сайту, Користувач приймає Угоду. У разі незгоди з умовами Угоди, використання Сайту Користувачем повинно бути припинено.

Порядок використання Сайту

Переглядаючи та використовуючи надану Сайтом інформацію, а також розміщуючи свою у відповідному розділі сайту, Користувач зобов'язується дотримуватися наступних приписів:

 • Не порушувати чинне законодавство України та всі передбачені на Сайті правила, включаючи цю Угоду;
 • Не порушувати прав третіх осіб;
 • Не надавати недостовірну (не підтверджену) інформацію або інформацію, що вводить в оману, а також інформацію, що порочить честь, гідність та репутацію третіх осіб;
 • Не реєструвати і не використовувати більше одного аккаунта на Сайті;
 • Не поширювати небажані повідомлення (спам), MLM, «піраміди», chain letters і іншу інформацію, яка не цікава і не бажана іншим Користувачам;
 • Не поширювати віруси або інші продукти, які можуть порушити функціонування Сайту і персональних комп'ютерів інших користувачів;
 • Не втручатися в процеси функціонування Сайту;
 • Не копіювати, змінювати і поширювати інформацію, що належить третім особам, без їх згоди;
 • Не розміщувати на Сайті фото або картинки порнографічного характеру (зображення людей в прозорій або відвертому одязі, або без одягу, з відкритими геніталіями, оголеною жіночими грудьми);
 • Не збирати про третіх осіб будь-яку інформацію, включаючи їх електронні адреси, без їх згоди
 • Не обминати механізми, призначені для забезпечення безпеки або обмеження доступу до Сайту.

Вся інформація, що надійшла Компанії через Сайт, вважається власністю Компанії.

Вся інформація, що міститься на Сайті, не може бути відтворена чи використана для публікацій без письмового дозволу Компанії. Копіювання інформації, що міститься на Сайті, може здійснюватися тільки фізичними особами для особистого користування.

Обмеження відповідальності Компанії

Компанія не несе відповідальність за неправомірні дії інших користувачів, за будь-які пошкодження обладнання або програмного забезпечення Користувача, що виникли в резе стати застарілою. Компанія не несе відповідальності за удосконалення Сайту, а також за нездатність поновлення зберігається на ньому.

Компанія ні за яких умов не приймає відповідальності будь-якого змісту за розміщення на Сайті незаконної, загрозливої, образливої, дискредитуючої або непристойної інформації, або матеріалів, що порушують або зазіхають на права будь-якої особи, включаючи будь-яку необмежену передачу даних, що заохочують або провокують поведінку, яка призвела б до кримінального злочину, дала б початок громадянської відповідальності або інакше порушила чинне законодавство України. ультаті використання Сайту, за відсутність можливості використовувати Сайт з причин, не залежних від Компанії, або які виникають  внаслідок грубого порушеннями Користувачами даної угоди та інших правил передбачених на Сайті.

Ні в якому разі  Компанія не відповідає за шкоду, збитки або витрати, що виникли в зв'язку з цим Сайтом, його використанням або неможливістю використання. Компанія також ні за яких умов не приймає відповідальності будь-якого змісту, включаючи відповідальність за недбалість про відшкодування збитків, що сталися в результаті виходу з обігу, втрати даних або приносить прибутку або в зв'язку з переглядом, використанням або роботою Сайту або його змісту. Деякі сторінки Сайту можуть містити технічні неточності і помилки. Інформація на Сайті підлягає оновленню і в будь-який момент мож

Так як розміщена на Сайті інформація в більшості випадків є інформацією рекламного характеру і надається для розміщення на Сайті третіми особами, Компанія не несе відповідальності за:

 • Зміст і достовірність рекламних матеріалів, отриманих Користувачем в результаті використання Сайту;
 • Зміст і достовірність рекламних матеріалів, що розміщуються Користувачем на Сайті;
 • Якість, безпеку, легальність послуг та товарів, що рекламуються, куплених або отриманих внаслідок використання рекламної інформації, що міститься на Сайті, їх можливу невідповідність загальноприйнятим стандартам або очікуванням Користувача;
 • Наслідки застосування отриманої Користувачем інформації або наслідки розміщення Користувачем належної йому інформації, в тому числі за будь-яку шкоду, заподіяну як матеріально, так і по відношенню до «гудвілу» і ділової репутації, за будь-які прямі і непрямі збитки, що виникли внаслідок використання Сайту;

Способи використання Користувачами інформації, розміщеної на Сайті.

При виникненні проблем у використанні сайту, або отриманні Вами недостовірної інформації від третіх осіб, або інформації образливого характеру, будь-якої іншої неприйнятної інформації, будь ласка, використовуйте розділ «Зворотній зв'язок» або інший доступний вид зв'язку, для того, щоб Компанія могла проаналізувати і усунути відповідні дефекти, обмежити і запобігти надходженню на Сайт небажаної інформації, а також, при необхідності, обмежити або припинити зобов'язання з надання своїх послуг будь-якому Користувачу і клієнту Компанії.  навмисно порушуючому приписи Угоди і функціонування роботи Сайту. З метою вищевикладеного Компанія залишає за собою право видаляти розміщену на Сайті інформацію і робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Сайту користувачів, що створюють згідно з висновком Компанії, проблеми у використанні Сайту іншими Користувачами,  та діють несумісно з Угодою.

Сайт містить посилання на інші сайти, підтримувані третіми особами. Такі сайти не підлягають контролю Компанії, Компанія не несе відповідальність за зміст (включаючи точність, законність або пристойність) будь-якого представленого сайту або посилань, розміщених на цьому Сайті. Посилання на інші сайти розміщуються на Сайті лише для зручності користувачів, а також в рекламних цілях, що не має на увазі того, що їх зміст схвалено Компанією. Компанія не несе відповідальності за авторські права будь-якого сайту, посилання на який знаходиться на Сайті. Також на Сайт можуть посилатися інші сайти, як з відома і дозволу Компанії, так і без нього. Компанія також не несе ніякої відповідальності за зміст посилань і сайтів, на яких вони розміщені, включаючи відповідальність за авторські права.

Компанія не несе ніяких зобов'язань щодо забезпечення конфіденційності щодо інформації, що розміщується Користувачами на Сайті, якщо немає домовленості про протилежне або відповідних вимог чинного законодавства.

Компанія залишає за собою право не вступати в листування з Користувачами.

Положення про авторські права та інтелектуальної власності

 • Назва Сайту є зареєстрованим товарним знаком і охороняється чинним законодавством України, а також міжнародним законодавством.
 • Компанія не дозволяє використання логотипу Сайту третіми особами без письмового ліцензійного договору. Ми не дозволяємо використання логотипу Сайту ні на яких рекламних носіях, флаєрах або інших веб-сайтах.
 • Весь вміст сайту є власністю Компанії і охороняється авторським правом і всіма правами на інтелектуальну власність.
 • Сайт є об'єктом права інтелектуальної власності Компанії. Всі виключні майнові авторські права на сайт належать Компанії. Використання сайту Користувачами можливо строго в рамках Умов та законодавства України про авторські права.
 • Будучи об'єктом авторського права Компанії, Сайт одночасно включає інформацію рекламного та іншого характеру, надану окремими Користувачами для розміщення на ньому у вигляді текстів, графічних зображень (ілюстрацій), слоганів, знаків для товарів і послуг та іншого. Компанія зобов'язується здійснювати публікацію такої інформації без будь-яких змін і викривлень, відтворювати її, дотримуючись стандартів якості.
 • Разом з тим Користувач гарантує і несе всю відповідальність за дотримання авторських прав на надану їм для розміщення на сайті інформацію і відшкодовує Компанії все збитки, понесені останньою у випадку врегулювання претензій і спорів за участю третіх осіб, що виникли у зв'язку з порушенням Користувачем авторських прав на надану їм інформацію.

Порядок дії Угоди

 • Ця Угода вступає в силу при першому відвідуванні Сайту Користувачем і діє між Користувачем та Компанією протягом усього періоду використання Користувачем Сайту.
 • Компанія має право змінювати цю Угоду та інші діючі на Сайті правила, які включають вимоги до змісту і умов публікації оголошень, без попереднього повідомлення Користувача.
 • Вступ в силу таких змін відбувається з моменту публікації зміненого тексту Угоди та інших правил на сторінках Сайту.