Азот є одним з найважливіших елементів мінерального живлення рослин.

Азот є одним з найважливіших елементів мінерального живлення рослин.

Функції азоту в метаболізмі рослин різноманітні, але їх можна об'єднати у 3 основні напрямки:

  • участь у синтезі фітогормонів.
  • участь у синтезі білкових речовин;
  • участь у формуванні запасних речовин в урожаї.

Надходження азоту у ґрунт може бути з атмосфери – під час грозових дощів, за рахунок азотфіксації мікроорганізмами та внесення азотовмісних добрив.

– Не зважаючи на походження азоту, його окислені форми NO3 NO2 NO, достатньо рухомі і можуть втрачатись через змивання та промивання вглиб профілю грунту, а також повертаються у атмосферу під дією мікроорганізмів. Це явище має назву денітрифікація.

Масштаби непродуктивних втрат азоту величезні та можуть досягати від 12 до 40 %.

Головне питання: Як зменшити непродуктивні втрати цього надважливого елемента живлення? Відповідь однозначна – збалансоване співвідношення елементів живлення та застосування інгібіторів нітрифікації!

Інгібітор нітрифікації від компанії ЕКООРГАНІК ПОЛІАКТИВ N – Буст

Добриво ПОЛІАКТИВ N – Буст містить спеціальні полімерні форми органічних речовин, які приєднуються до азотних іонів у добриві, утворюючи оболонку, яка захищає азот від випаровування або денітрифікації.

N – Буст захищає азот на молекулярному рівні, зменшуючи доступність мікроелементів Нікелю, Міді, Заліза для ґрунтових бактерій. Період захисту може тривати до 10 тижнів.

Ефективність роботи N – Буст залежить від температури ґрунту та вологості, що впливає на час, протягом якого азот залишається захищеним та доступним для рослин.

Основні функції:

  • Утримує азот у амонійній формі
  • Зменшує непродуктивні втрати азоту
  • Покращує засвоєння азоту на 10 - 20%
  • Сприяє збільшенню урожаю від +5%
  • Мінімізує можливий вплив від азотних добрив на екологію

N – Буст рекомендується застосовувати при температурі 10-15°C, одночасно з внесенням рідких азотних добрив у нормі 0,5% від об’єму бакової суміші під усі культури.

Детальніше https://ecoorganic.ua/catalog/product/poliaktiv-n-bust

Останні новини