Азотфіксація бобових культур

azotfiksatsiya-bobovih-kultur
azotfiksatsiya-bobovih-kultur

Азотфіксація - один з найважливіших процесів

Азотфіксація - один з найважливіших процесів, який забезпечує кругообіг азоту в природі, що впливає на біологічну продуктивність рослин. Стовп повітря, який знаходиться над одним гектаром поверхні містить 80 тис.т азоту. Якби рослини пшениці могли засвоювати азот прямо з повітря, то його б вистачило для отримання урожаю 30 ц/га протягом більш ніж півмільйона років. Однак, рослини самостійно не можуть засвоювати молекулярний азот, що змусило людство шукати способи забезпечення рослин цим важливим елементом через промисловий синтез азотних сполук, доступних для рослин, але, не зважаючи на це, природний процес азотфіксації бобовими культурами у симбіозі з бульбочковими бактеріями залишається важливим і достатньо дешевим заходом підвищення родючості грунтів.

Історична довідка

Людству здавна відомо, що культури, які вирощуються після бобових, дають вищий урожай ніж після інших попередників. Згадки про це зустрічаються у працях грецьких та римських філософів у III — I ст. до н. е. Перше наукове пояснення цього явища зробив один із засновників агрохімії французький вчений Бусенго. У його роботі опублікованій у 1838 році він прямо вказав, що бобові трави збагачують грунт азотом за рахунок азотфіксації, правда помилково вважаючи що рослини роблять це через листки, через це потім зрікся свого відкриття. Проводячи досліди з бобовими у прожареному піску під скляним куполом, де були відсутні бульбочкові бактерії, він не отримав збагачення азотом з повітря. Лише через кілька десятиліть було встановлено, що бобові культури зв’язують атмосферний азот лише у симбіозі з бактеріями, які живуть на коренях у вигляді потовщень, пізніше названих бульбочками. Відкриття явища азотфіксації мало надзвичайно велике практичне значення. Для прикладу, введення у 19 столітті в Європі сівозмін з конюшиною дозволило підняти урожаї зернових з 7 до 17 ц/га.

Отримання високих показників азотфіксації

У сучасному сільськогосподарському виробництві насиченість сівозміни бобовими культурами може досягати 20 – 25%. Для гарантованого отримання високих показників азотфіксації, насіння бобових культур перед висівом обробляють препаратами, що містять високий титр (кількість) бульбочкових бактерій. Процедура отримала назву інокуляція. За здатністю фіксувати азот з повітря бобові культури істотно відрізняються між собою. Найбільш продуктивні: Люцерна – до 300 кг/га, конюшина червона – 180 кг/га, буркун білий та люпин в межах 150 кг/га, горох і соя – 50 – 70 кг/га. На сьогоднішній день відома група вільноживучих азотфіксаторів у грунті з родів Клострідіум та Азотобактер. Найважливіші елементи живлення Діяльність вільноживучих азотфіксуючих бактерій у грунті обмежена нестачею органічної речовини, а тому їх продуктивність незначна – біля 5 кг/га за вегетаційний період. Бульбочкові бактерії забезпечують бобову рослину азотом фіксованим з повітря, а від рослини отримують мінеральні солі та продукти вуглеводного обміну. Продуктивність процесу засвоєння азоту з повітря залежить від багатьох факторів. Першою і головною умовою є висока вірулентність, яка є ознакою якісного інокулянта. Оптимальна вологість грунту повинна бути в межах 60 – 70% від повної вологоємкості. Мінімальна вологість грунту, за якої бульбочкові бактерії можуть розвиватись становить 16 – 18% від повної вологоємкості. За нижчого рівня вологості грунту бульбочкові бактерії переходять в неактивний стан, спостерігається їх часткове відмирання. Надмірна вологість також небажана, оскільки порушується аерація грунту, що негативно впливає на розвиток бульбочкових бактерій. Процес азотфіксації відбувається за температури +10◦С і вище. Оптимальною температурою, за якої азотфіксація досягає максимальних значень, вважається 20 - 25◦С. Температура понад 30◦С негативно впливає на процес азотфіксації. Другою важливою умовою є реакція грунту, як екологічний фактор, що впливає на активність і вірулентність бульбочкових бактерій. В кислих грунтах сполуки марганцю та алюмінію мають токсичну дію на розвиток кореневої системи, знижують доступність для рослин кальцію, фосфору, молібдену, вуглекислоти чим негативно впливають на процеси засвоєння азоту. Оптимальною вважається реакція грунту близька до нейтральної. Кисла реакція грунту впливає як на саму рослину - шляхом погіршення розвитку кореневої системи, так і на бульбочкові бактерії, через скорочення періоду функціонування бактероїдної тканини, а отже, і скорочення об’ємів азотфіксації. Крім того слід зауважити, що ключовий мікроелемент для бобових культур - молібден краще засвоюється на грунтах з нейтральною реакцією. Спостерігається і певна екологічна адаптація видів і штамів бульбочкових бактерій до кислотності грунту. Бульбочкові бактерії конюшини більш стійкі до підвищеної кислотності грунту, ніж бульбочкові бактерії люцерни, посіви якої розміщені в основному на грунтах з нейтральною і слабколужною реакцією.Третя особливість - умови мінерального живлення бобових рослин. Вони мають значний вплив на азотфіксацію, оскільки, бульбочкові бактерії отримують елементи мінерального живлення та вуглеводи від рослини–господаря.

Найважливіші елементи живлення

Найважливіші елементи живлення Одними з найважливіших елементів живлення, які впливають на процес симбіотичної азотфіксації бобовими, є азот та молібден. Дослідженнями встановлено, що чим вищий вміст доступних форм азоту, тим важче іде проникнення бактерій в корінь, а отже, формується менше бульбочок на коренях і їх активність невисока.Зниження частки атмосферного азоту, що засвоюється рослинами при підвищеній забезпеченості мінеральним азотом, має лише відносний характер. Абсолютна кількість азоту, засвоєного бактеріями з повітря, практично не знижується, а в окремих випадках навіть підвищується, у порівнянні з варіантами досліду де азот не вносили. Важливе значення для азотфіксації має забезпеченість бобових рослин фосфором, за низького вмісту якого в грунті бульбочки можуть зовсім не утворюватись. За недостатнього живлення фосфором у рослин погіршується засвоєння азоту. Бобові належать до культур з підвищеним виносом калію, а тому, удобрення калійними добривами позитивно впливає на продуктивність азотфіксації, що очевидно пов’язано з фізіологічним впливом калію у вуглеводному обміні в рослинах. Для бобових рослин особливо важливими мікроелементами є молібден та бор. Нестача молібдену гальмує утворення бульбочок, порушується синтез вільних амінокислот та леггемоглобіну. За нестачі бору в бульбочках не формуються судинні пучки, як наслідок, порушується розвиток бактероїдної тканини. Для подолання та упередження можливого прояву дефіциту цих важливих елементів мінерального живлення у виробництві використовують мікродобрива при передпосівному протруюванні насіння та позакоренево - по листку.

Найбільш ефективні добрива для азотфіксації

Серед великої кількості мікродобрив, присутніх на вітчизняному ринку, одними з найбільш ефективних, що сприяють процесам азотфіксації є добрива лінійки Еколайн. Для передпосівної обробки насіння бобових культур та забезпечення рослин на початку симбіотичної азотфіксації, що наступає при появі 2 - 3 справжніх (трійчастих) листків рекомендуємо використовувати Еколайн Універсал Насіння (Хелати) з розрахунку 0,5 л/т, або у поєднанні з Еколайн Фосфітний (К) - 0,5 л/т, або нову композицію Грос Коренеріст у дозі 1,0 л/т. Застосування молібдену у вигляді органо-мінерального добрива Еколайн Молібден (Комплексний) у дозі 0,5 – 1,0 л/га рекомендуємо на момент формування 2 – 3 справжніх листків бобових культур тобто коли починається процес азотфіксації. Мікродобриво Еколайн Молібден (Комплексний) містить цей метал у формі фосфорномолібденової комплексної сполуки, що значно підвищує рівень засвоєння обох елементів внаслідок синергізму молібдену з фосфором. Важливе значення для впевненого старту рослин має забезпечення у початковий період фосфором. У випадку слабкого забезпечення грунту, тимчасових похолодань чи посухи доцільно у бакову суміш з Еколайн Молібден (Комплексний) додати Еколайн Фосфітний (К) у дозі 1,0 – 1,5 л/га. Для забезпечення рослин бором рекомендуємо використовувати Еколайн Бор (Преміум) – рідке добриво у вигляді органічного комплексу бору з моноетаноламіном та додаванням амінокислот. Активні інгредієнти: бор, аміногрупи моноетаноламіну та амінокислоти рослинного походження. Добриво не втрачає своєї ефективності навіть в умовах, коли рослини перебувають в стані стресу через несприятливі погодні умови.

Біологічні фактори в симбіозі бобових рослин з бульбочковими бактеріями

Найважливіші елементи живлення Певну роль в симбіозі бобових рослин з бульбочковими бактеріями відіграють біологічні фактори. Великої шкоди можуть завдавати так звані фітофаги, які можуть перешкоджати проникненню бактерій в корінь рослини бобових, та викликати лізис тканин бульбочок.
Серед жуків відомі кілька видів бульбочкових довгоносиків, личинки яких пошкоджують кореневі волоски та бульбочки. Довгоносики найбільш шкодочинні у суху жарку погоду. Корені бобових рослин та бульбочки також можуть пошкоджувати нематоди. Останнім часом на багатьох культурах, зокрема на сої, набув поширення особливо небезпечний шкідник - червоний та інші види павутинного кліща, який висмоктуючи соки з рослин призводить до їх зараження вірусними хворобами та руйнування хлорофілу аж до повного етиоліювання (відбілювання) рослин, припинення процесу фотосинтезу і тоді всі перераховані вище фактори вже не мають ніякого практичного значення.

Останні новини