Догляд проблемних посівів озимих зернових навесні 2017 року

doglyad-problemnih-posiviv-ozimih-zernovih-navesni-2017-roku
doglyad-problemnih-posiviv-ozimih-zernovih-navesni-2017-roku

Період, від початку відновлення весняної вегетації озимих зернових культур до виходу в трубку, є достатньо критичним і справляє істотний вплив на урожайність цих культур. Щороку частина площ озимих зернових перебуває в незадовільному стані, деякі з них навіть доводиться пересівати через суттєве зрідження. До основної причини цього явища слід віднести пізні посіви по гірших попередниках, коли внаслідок дефіциту вологи сходи з'явились пізніше оптимальних строків, а тому  увійшли в зиму ослабленими, з слабко розвиненою кореневою системою. До факторів, що негативно впливають на стан посівів під час перезимівлі відносяться часті відлиги, яких на щастя у першій половині зими 2016/2017 років не спостерігалось, однак невідомо, які погодні умови складуться протягом лютого – березня і як це позначиться на рослинах озимих зернових.
Холодна затяжна весна, яку передбачають синоптики, також не кращим чином вплине на стан проблемних посівів. Несприятливі погодні умови, недостатньо прогрітий грунт, його пересохла верхня частина, особливо на зріджених, слаборозвинутих посівах, не дають змогу рослині забезпечувати необхідний рівень мінерального живлення, а отже, і формування високоврожайного біоценозу.
Традиційними азотними підживленнями у таких умовах не обійтись. Важливо, щоб рослини були достатньо забезпечені іншими важливими елементами живлення, зокрема фосфором та калієм. Якщо у забезпеченні рослин доступним калієм   може не виникнути труднощів, принаймні теоретично, так як калій більш рухомий у ґрунті, то з фосфором ситуація виглядає значно складнішою. Для прискорення росту і розвитку кореневої системи – головного органу рослин, який забезпечує їх елементами живлення та водою, вирішальне значення має фосфор. Однак, через мізерний рівень засвоєння цього елемента з холодного ґрунту, зробити підживлення традиційними фосфоровмісними добривами практично неможливо - внаслідок особливостей  його рухомості, а отже і доступності для рослин. Низька температура ґрунту (<13 °C) призводить до нестачі фосфору для рослин, навіть за його високого вмісту в ґрунті. За цих умов, підвищується в’язкість ґрунтового розчину і знижується надходження фосфору шляхом дифузії. Спостережливі агрономи часто помічають візуальні ознаки нестачі фосфору, що вже вказує на значний дефіцит цього елемента мінерального живлення. Важливість фосфору для рослин у ранньовесняний період має різноплановий характер. В першу чергу, надзвичайно суттєвий його вплив на ріст та розвиток кореневої системи. Не менш важливим є його вплив на метаболізм в рослині, зокрема синтез простих органічних речовин – в першу чергу цукрів та білків. Недостатній рівень мінерального живлення суттєво знижує захисні функції рослин і вони стають надзвичайно вразливі до хвороб, в першу чергу грибкової природи. Все це може призвести до значних втрат як в об’ємі, так і в якості врожаю.
Постає питання : «Чи існує спосіб допомогти рослині у забезпечені фосфором та калієм та одночасно підсилити імунітет рослин до збудників хвороб?»
Для підтримки рослин з слабо розвиненою кореневою системою в період мінімального засвоєння елементів мінерального живлення (низька температура повітря, холодний ґрунт), найбільш ефективним заходом є позакореневе підживлення спеціальними добривами.
Компанія «Екоорганік» в такому випадку рекомендує використовувати для позакореневого підживлення спеціальні добрива з фосфором у формі фосфіту, які покращують фосфорне живлення та сприяють синтезу спеціальних білків фіто- алексинів, природних стражів імунітету рослин.
В чому ж полягає перевага фосфітної форми фосфору ?

 1. Поглинання рослиною фосфору у вигляді фосфіту - РО3, проходить більш інтенсивно, ніж фосфатів РО4. При нанесенні на листок, фосфор у фосфітній формі засвоюється в межах 65-75%  від внесеного всього за 24 години. Для  засвоєння фосфору у фосфатній формі потрібно не менше аніж 5 днів, навіть протягом цього тривалого періоду,   рівень засвоєння  становитиме не більше 20% від внесеного.    
 2. Дія фосфітів як фунгіцидів та біостимуляторів, будується на індукції стійкості рослин до біотичних чинників стресу (які викликають захворювання), та абіотичних (наприклад, низька або висока температура), через синтез фітоалексинів, які є запорукою активного імунітету. Фітоалексини -  це група органічних речовин білкової природи, що виробляються рослиною у відповідь на надходження у клітину продуктів життєдіяльності патогенів або стрес. Ці сполуки є складовою частиною природного імунного механізму рослини.
 3. Доведено, що фосфіти в кореневій системі безпосередньо інгібують розвиток грибів що викликають ряд захворювань рослин, а також стимулюють захисні механізми самої рослини. На зернових культурах це снігова пліснява, борошниста роса, різні види іржі.  Фосфіти справляють незначний вплив на розвиток більшості ґрунтових грибів, що робить їх використання екологічним і безпечним для довкілля. Стабільність фосфітів у рослинах є ключовим чинником їх ефективності у боротьбі зі збудниками хвороб упродовж досить тривалого періоду часу.
 4. При внесенні по листку фосфіти мають більш глибокий вплив, ніж тільки фунгіцидний ефект. Фосфор з фосфіту стимулює обмінні процеси в рослинах, що проявляється в посиленні росту кореневої системи, засвоєнні інших елементів мінерального живлення, синтезі фосфоровмісних біологічно активних речовин, жирних кислот, АТФ, нуклеїнових кислот, впливаючи на підвищення урожайності та якість врожаю.

Компанія Екоорганік пропонує для позакореневого підживлення озимих культур у цей період спеціальні добрива власного виробництва:

 1. Спеціальне концентроване добриво Еколайн Фосфітний К, яке за вмістом фосфору у формі фосфіту та калію не має аналогів у світі.
  До складу продукту входить :
  530 г/л фосфору у формі фосфіту;
  350 г/л калію;
  14 г/л бору.

  Рекомендована норма застосування у цей період -  1,0 – 1,5 л/га.
  Добриво можна вносити з розчинами карбаміду, КАС чи засобів захисту рослин. 
 2. У випадках, коли в цей період спостерігається вплив стресових факторів на рослину (хімічних чи погодних), буде доцільно використати спеціальне добриво Еколайн Фосфітний К-Аміно, до складу якого входять 250 г/л фосфору у формі фосфіту, 170 г/л калію, а також 70 г/л L-α-амінокислот, які допомагають рослині успішно долати стрес.
 3. В разі, коли за результатами проведеної листової діагностики  виявлена нестача цинку у рослин, допоможе ефективно виправити цей дисбаланс добриво Еколайн Фосфітний К-Zn, яке містить 320 г/л фосфору у формі фосфіту, 210 г/л калію та 35 г/л цинку у вигляді хелата ЕДТА.

Останні новини