Ефективність позакореневого підживлення ріпаку у сезоні 2017 - 2018 року у зоні Степу

efektivnist-pozakorenevogo-pidzhivlennya-ripaku-u-sezoni-2017-2018-roku-u-zoni-stepu
efektivnist-pozakorenevogo-pidzhivlennya-ripaku-u-sezoni-2017-2018-roku-u-zoni-stepu

Озимий ріпак – культура, яка в основному орієнтована на експорт, забезпечує надходження перших коштів від галузі рослинництва для агровиробників. Незважаючи на досить солідні витрати ресурсів на його вирощування, культура майже завжди забезпечує прибуток. Впродовж всього періоду вегетації важливо забезпечити рослини макро та мікроелементами. Мікроелементи та біологічно активні речовини, за потреби, краще використовувати способом позакореневого підживлення. Серед технологічних засобів, які забезпечують успішну перезимівлю рослин, формування величини та якості врожаю - є добрива для позакореневого живлення.

У сезоні вирощування озимого ріпаку 2017 – 2018 року ми вивчали вплив позакореневого підживлення спеціальними добривами виробництва компанії «ЕКООРГАНІК» на формування врожаю залежно від грунтово- кліматичних умов, рівня ресурсного забезпечення, строків посіву. Дослідні ділянки на промислових посівах були розміщені у Дніпропетровському та Нікопольському районах Дніпропетровської області. Господарства відрізнялись за рівнем забезпечення вологою, ресурсного забезпечення технології вирощування.

На полі СФГ «Нива 1» розміщеному у Нікопольському районі проводили порівняльне випробування систем позакореневого підживлення прийнятої у господарстві і запропонованої від компанії «ЕКООРГАНІК». Схема досліду включала: Фаза стеблування - ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,0 л/га; Бутонізація - ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га + ГРОС Квіцеліум 1,0 л/га; Початок формування стручків - ЕКОЛАЙН Олійний (Хелати) 1,0 л/га.

Проміжні обліки проведені нами на цьому полі (табл.1.) показали перевагу системи позакореневого підживлення озимого ріпаку від ТОВ «ЕКООРГАНІК» порівняно з прийнятою в господарстві.

Таблиця 1. Результати проміжного обліку рослин озимого ріпаку у СФГ "Нива 1" с. Привольне Нікопольського району Дніпропетровської області
Варіанти Висота однієї рослини, см Середня вага однієї рослини, г Кількість гілок на одну рослину, шт
Контроль – схема господарства 118 392 6,4
Схема від ТОВ «ЕКООРГАНІК» 120 937 8,8
+ до контролю +2 +545 +2,4

Рослини озимого ріпаку на початку травня у варіанті з позакореневим підживленням від ТОВ «ЕКООРГАНІК» мали істотну перевагу по таких ключових показниках як маса рослин та кількості гілок на рослині, що видно і на фото.

Ripak-1

Схеми підживлення та результати обліку врожаю наведені у таблиці 2.

Таблиця 2. Вплив позакореневого підживлення на урожайність озимого ріпаку в СФГ «Нива 1» Нікопольського району Дніпропетровської області
Фаза розвитку рослин Варіант господарства Варіант ЕКООРГАНІК
Стеблування Спектрум Mn +Zn 1 л/га ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,0 л/га
Бутонізація Спектрум Mo +B 2 л/га ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га + ГРОС Квіцеліум 1,0 л/га
Початок формування стручків Спектрум Mo + B 2л/га ЕКОЛАЙН Олійний (Хелати) 1,0 л/га
Урожайність, ц/га 29,8 32,4
Приріст, ц/га   2,6
Приріст, %   9,3

Обліки врожаю при збиранні підтвердили попередні результати. Приріст врожаю у варіанті з системою позакореневого підживлення від ТОВ «ЕКООРГАНІК» склав в абсолютному виразі 2,6 ц/га, або 9,3% порівняно з контролем – системою позакореневого підживлення озимого ріпаку прийнятої у господарстві.

Дослід компанії "ЕКООРГАНІК" у господарстві ТД "Деметра"

Друге господарство ТД «Деметра» розміщене у Дніпропетровському районі. Поле, на якому був висіяний озимий ріпак входило до зрошуваних земель овочевої сівозміни з добрими агрохімічними та та фізико-хімічними характеристиками. Господарство в сільськогосподарській діяльності досить потужне і використовує інтенсивні технології вирощування.

Система основного живлення в ТД «Деметра» при вирощуванні озимого ріпаку була наступною: під передпосівну  культивацію - 200 кг нітроамофоски, по мерзло-талому ґрунту 300 кг/га аміачної селітри; через два тижні 160 кг/га сульфату амонію - початок бутонізації.

Схема досліду компанії "ЕКООРГАНІК" включала:

Фаза бутонізації - ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га + ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,0 л/га;

Початок цвітіння - ЕКОЛАЙН Бор (Преміум)1,0 л/га + ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 1,0 л/га;

Розвиток стручків - ЕКОЛАЙН Олійний (Хелати) 2,0 л/га.

Таблиця 3. Результати першого проміжного обліку 02.05.2018 року
Варіант Вага рослин, г Висота рослин, см Середня кількість гілок на рослину,шт
Контроль 625 112 8,3
ВАРІАНТ ЕКООРГАНІК 680 125 12
+ до контролю,% + 109 + 112 + 145

Навіть в умовах потужного основного удобрення макроелементами, позакореневе підживлення сприяло формуванню більш потужних рослин за показниками висоти, маси та кількості квітоносних гілок. Вигляд рослин з контролю та дослідного варіанту наглядно видно на фото.

Ripak-2

На початку побуріння насіння в стручку провели другий проміжний облік, результати якого, наведені в таблиці 4.

Таблиця 4. Результати другого проміжного обліку 21.05.2018 року
Варіант Вага рослин,г/м2 Середня кількість гілок на рослину,шт Вага стручків, г/ м2
Контроль 6020 8,3 598
Варіант ЕКООРГАНІК 7062 12 668
+ до контролю,% + 117 + 145 + 112

Як показали обліки, позитивна тенденція формування врожаю ріпаку зберігалась і в подальшому,що підтверджують результати збирання врожаю (табл.5).

Таблиця 5.Урожайність озимого ріпаку в ТОВ ТД Деметра Дніпропетровського району Дніпропетровської області. Збір урожаю - 07.07.2018 року.
Фаза розвитку культури Дослід Контроль
Назва продукту ТОВ "ЕКООРГАНІК» Норма витрат л/га Без внесення добрив для позакореневого живлення
1) Фаза бутонізації ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0
ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,0
2) Фаза початок цвітіння ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0
ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 1,0
3) Фаза розвиток стручків ЕКОЛАЙН Олійний (Хелати) 2,0
Приріст, ц/га 57 52,5
Урожайність, ц/га +4,5 ц/га -
Приріст, % +8,5% -

Останні новини