Фосфіти в сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур

З часу першого застосування фосфітної форми фосфору у сільськогосподарському виробництві минуло понад півстоліття, але і сьогодні у багатьох неоднозначне ставлення до їх використання. У західній науковій літературі застосуванню та ефективності фосфітів у рослинництві присвячено велику кількість публікацій, у яких прямо підтверджено ряд позитивних властивостей, що сприяють росту і розвитку рослин, підвищенню їх стійкості до біотичних та абіотичних факторів.

На рисунку зображені основні напрямки впливу фосфітної форми фосфору на рослини. Фізіологічні реакції рослин на фосфіт пов'язані з його впливом на внутрішні гормональні і хімічні зміни, метаболізм білків, вуглеводів тощо. Це сприяє оптимальному розвитку площі листкової поверхні, вмісту хлорофілу, підвищенню акумуляції в урожаї цукрів, білків та інших речовин, задля яких вирощуємо ті чи інші культури.

 

Компанія «ЕКООРГАНІК», вітчизняний виробник спеціальних добрив, присутня на ринку з фосфітними продуктами з 2016 року. Окрім найпопулярнішого фосфітного добрива ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) були розроблені та зареєстровані фосфіти у поєднанні з біологічно активними речовинами – амінокислотами та фітогормонами (ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно), ГРОС Коренеріст). Усі фосфітні композиції виробництва компанії «ЕКООРГАНІК» добре зарекомендували себе при застосуванні на польових, садових та овочевих культурах.

Для обробки насіння найбільш ефективною є композиція ГРОС Коренеріст. Вдало підібраний склад (азот – 3,0%, фосфор у формі фосфіту – 5,0%, калій – 3,0%, вільні L-α амінокислоти – 3,0%, фітогормони: ауксини – 20 ppm, цитокініни – 2 ppm) та форми активних інгредієнтів підсилюють енергію росту проростка та молодої рослини (амінокислоти і фосфор у формі фосфіту), а співвідношення ауксинів та цитокінінів інтенсифікує поділ клітин меристематичних тканин. Передпосівна обробка насіння добривом ГРОС Коренеріст одночасно з протруюванням забезпечує отримання дружних вирівняних сходів та випереджаючий розвиток рослин порівняно з контролем. На практиці, коли з різних причин культури висіваються пізніше оптимальних строків, це може стати суттєвою умовою збереження закладеного потенціалу врожайності сільськогосподарських культур (як озимих, так і ярих).

 

За позакореневого внесення фосфіти, проникаючи в рослину, циркулюють, що дає можливість цим сполукам здійснювати контроль розвитку патогенів борошнистої роси. Саме тому ефективним є застосування продуктів на основі фосфітів на посівах пшениці не тільки за відновлення весняної вегетації, а й на більш пізніх етапах росту та розвитку рослин.

Дія фосфітів на патогени в рослині може здійснюватись двома шляхами:

Пряма дія - фосфіти формують пори у мембранах клітин патогена, обумовлюючи витікання клітинного соку, і, відповідно, його послаблення.

Непряма дія - фосфіти вносять транскрипційні зміни у синтезі білків, які формують стінки клітин, що призводить до загибелі патогена.

На даний час встановлено, що, контролюючи розвиток гриба, фосфіти сприяють відростанню більшої кількості кореневих волосків, покращують укорінення рослин.

У період вегетації рослин фосфіти підвищують інтенсивність утворення квіток, збільшують кількість зерен у колосі - відповідно, і врожайність. Внесення фосфітних добрив у поєднанні з L-α-амінокислотами забезпечує антистресову дію.

Виключно фосфітні форми фосфору у найвищих концентраціях, композиції з вмістом мікроелементів та біологічно активних речовин, відмінне поєднання у бакових сумішах із засобами захисту рослин та підвищення їх ефективності завдяки буферним властивостям і, разом з тим, доступна вартість – це ті особливості, які вирізняють продукцію «ЕКООРГАНІК» на ринку України.

 

Останні новини