Мінеральне живлення соняшнику

mineralne-zhivlennya-sonyashniku
mineralne-zhivlennya-sonyashniku

Соняшник, основна олійна культура в Україні, займає великі площі посіву в Степу, Лісостепу, а в останні роки вирощується навіть у Поліссі. Культура вимоглива до умов мінерального живлення, а тому бажане максимальне забезпечення потреби у мінеральних добрив з осені.

На полях, де не внесли повну дозу мінеральних добрив восени, зростає ефективність їх локального внесення навесні. Для припосівного внесення компанія «ЕКООРГАНІК» пропонує новинку сезону 2019 - рідке стартове добриво Фітостарт Джет. До його складу входить амідний азот у кількості 100 г/л та фосфор – 300 г/л - у формі фосфату та фосфіту.

Для формування врожаю соняшник потребує великої кількості елементів живлення, особливо за вирощування інтенсивних гібридів, урожайність яких сягає 35-45 ц/га. Винос поживних речовин визначається продуктивністю гібрида, конкретними ґрунтово-кліматичними, агротехнічними і організаційними умовами. У порівнянні з іншими польовими культурами соняшник вимагає великої кількості азоту і фосфору, а за виносом калію йому взагалі немає рівних. На формування 20 ц/га насіння соняшник виносить: азоту - 80-100 кг/га, фосфору – 30-50 кг/га, калію – 150-250 кг/га. Уся побічна продукція, в якій міститься в середньому 50 кг/га азоту, 25 кг/га фосфору, 180-200 кг/га калію, залишається на полі.

У процесі вегетації соняшник засвоює поживні речовини нерівномірно: значний об’єм азоту і фосфору - до цвітіння, коли формуються листки, стебло і корені, калій - майже протягом усієї вегетації, але особливо інтенсивно - до цвітіння.

Елементи мінерального живлення по різному впливають на рослини. Так, наприклад, азот підсилює ріст, сприяє формуванню більших рослин і кошиків. Однак, надмірне азотне живлення подовжує вегетаційний період та несприятливо позначається на накопиченні олії в насінні (оскільки вміст білку в насінні підвищується, а олійність різко знижується). За таких умов зростає ймовірність вилягання рослин і ураження хворобами (фомопсисом, білою гниллю).

Фосфор сприяє більш потужному розвитку кореневої системи, закладанню репродуктивних органів з великим числом зародкових квіток у кошику, тому важливий на початкових етапах розвитку - до 3-4 пар справжніх листків. За достатнього фосфорного живлення прискорюється розвиток рослин, більш раціонально витрачається волога, внаслідок чого вони краще витримують суховії і нестачу вологи в ґрунті. Посилене живлення фосфором різко знижує коефіцієнт водоспоживання рослинами соняшника.

Необхідно пам’ятати, що за вирощування соняшнику на ґрунтах з лужною реакцією ґрунтового розчину засвоєння важливого елемента живлення – фосфору - погіршується. Досі існує практика, коли посіви соняшнику удобрюють лише азотом, а фосфор та калій не вносять. Фосфор потрібний не тільки для забезпечення енергетичних та ростових процесів у рослині, але й як елемент росту потужного кореня, який, за сприятливих умов, може досягати 3 м углиб, що дозволяє покращити засвоєння не тільки вологи, але й поживних речовин з глибшого шару ґрунту. У посушливій зоні внесення фосфору під культивацію малоефективне, оскільки шар, де розміщуються добрива, швидко пересихає і фосфор стає недоступним, - тому у цей період перевагу мають рідкі стартові добрива з високим вмістом фосфору.

Дефіцит калію також негативно впливає на рослини соняшнику: стебла стають крихкими і тонкими, зменшується вміст олії в насінні, знижується врожай соняшнику, а також змінюється вміст насичених і ненасичених жирних кислот. На бідних калієм ґрунтах ріст рослин ускладнений. Молоді листки розвиваються у щільних розетках і, врешті решт, перетворюються на коричневі омертвілі «клаптики». Внесення відповідних кількостей калійних добрив здатне запобігти цим проблемам.

Для забезпечення рослин фосфором з високим коефіцієнтом засвоєння компанія «ЕКООРГАНІК» пропонує спеціальне добриво Еколайн Фосфітний (К). Фосфор у цьому продукті міститься у фосфітній формі, ступінь засвоєння якого протягом 24 годин складає близько 60-70% від внесеного обсягу. Крім 530 г/л фосфору у формі фосфіту до складу продукту входять калій - 350 г/л і бор - 14 г/л (це найвища концентрація серед усіх продуктів такого класу, що є на ринку). Крім додаткового живлення фосфором та калієм добриво для позакореневого живлення Еколайн Фосфітний (К) сприяє активному росту кореневої системи та має фунгіцидну дію на збудників грибкових хвороб. У випадку прояву гострого дефіциту калію можна провести позакореневе підживлення добривом Фітостарт Калій із вмістом калію 300 г/л у дозі 3 – 4 л/га.

Важливе значення у мінеральному живленні цієї культури належить мікроелементам, які регулюють протікання фізіологічних процесів в рослині. Показовими були результати обліку продуктивності фотосинтезу рослин соняшнику після внесення під передпосівну культивацію суперфосфатів, збагачених мікроелементами (Таб.1). За підживлення мікроелементами по листку ця тенденція зберігається.

Таб.1. Продуктивність фотосинтезу, г/(см2∙добу) (Анспок П.І. 1990)

Суперфосфат Фаза розвитку рослин
4 – 5 пар листків «Зірочка» Цвітіння Початок дозрівання
Простий 6,6 9,2 7,2 2,1
Боратовий 8,1 12,3 9,5 3,1
Марганізований 7,7 12,1 9,3 2,9
Цинковий 7,3 11,8 8,8 7,5
Кобальтовий 6,8 9,8 7,9 2,2

Для соняшника виділяють декілька критичних за впливом на урожайність фаз розвитку: проростання насіння, закладання кошика, початок цвітіння. Під час проростання рослини чутливі до перепадів температури, дефіциту вологи, дії ґрунтових гербіцидів, хвороб - тому, крім обробки насіння фунгіцидами та інсектицидами, варто додавати мікроелементи і біологічно активні речовини. Запас мікроелементів та біологічно активних речовин на поверхні насіння підвищує енергію проростання, знімає стрес від дії зовнішніх факторів середовища та ЗЗР, стимулює розвиток кореневої системи та рослини в цілому, підвищує стійкість до хвороб.

Компанія «ЕКООРГАНІК» пропонує використовувати для передпосівної обробки насіння спеціальне добриво Грос Коренеріст у дозі 1,5 – 1,8 л/т насіння – окремо або у поєднанні з Еколайн Фосфітний (К) у дозі 1,3 – 1,5 л/т насіння.

Ефективність передпосівної обробки добривом Грос Коренеріст

Депополігон ТОВ «ЕКООРГАНІК», Київська обл., 2016. Облік через 4 тижні після посіву

Особливу увагу варто звернути на живлення соняшника бором. Вміст бору в ґрунті в кількості 5,0 мг/кг ґрунту є межею, нижче якої починають з'являтися перші симптоми нестачі бору. Такі симптоми проявляються по-різному на різних частинах рослин (на листках, кошику) залежно від погодних умов та гібридів. Верхні листки швидко старіють, всихають, набувають темного кольору і стають ламкими. На кошику ці симптоми також можуть проявлятись по-різному, залежно від рівня нестачі бору: так, за сильної нестачі, кошик повністю опадає, як при пошкодженні комахами.

Бор відіграє важливу роль - з моменту проростання насіння і далі у процесі онтогенезу - в регулюванні вуглеводного обміну, синтезу амінокислот та білків, хлорофілу, процесів запилення на момент цвітіння. Цей елемент також має важливе значення для розвитку кореневої системи соняшнику - він покращує відтік вуглеводів до кореневої системи та активує її ріст. Через відсутність реутилізації (можливість переміщення з старих тканин до нових) потреба в борі для соняшника залишається високою протягом всього періоду вегетації, особливо зростаючи на момент цвітіння. Для забезпечення бором краще використовувати добрива, в яких він знаходиться в органічній формі - боретаноламіну. У такій формі він засвоюється значно швидше і є нетоксичним для рослин.

Для підживлення рослин соняшнику бором рекомендуємо використовувати один з найбільш концентрованих і якісних продуктів на ринку - мікродобриво Еколайн Бор (Органічний) у дозі 1,0 – 2,0 л/га. Кращого ефекту досягають за дворазового внесення половинними дозами. Якщо в період внесення борних добрив рослини перебувають у стані стресу, компанія «ЕКООРГАНІК» рекомендує вносити спеціальне добриво Еколайн Бор (Преміум) у дозі 1,0 – 2,0 л/га. Крім 140 г/л боретаноламіну цей продукт містить 10 г/л L-α-амінокислот, які сприяють швидкому виходу рослини зі стресової ситуації.

На вапнованих, лужних, піщаних ґрунтах порушується засвоєння фосфору, бору, марганцю, заліза, цинку, що є фактором, який обмежує живлення соняшнику. Особливо погіршується на лужних та піщаних ґрунтах засвоєння марганцю. Марганець відіграє важливу роль у циклі засвоєння азоту. За його нестачі збільшується вміст нітратного азоту в рослині, внаслідок чого переважають процеси росту надземної маси над коренем, рослини витягуються та стають ламкими, чутливими до хвороб. Для подолання таких проблем ми рекомендуємо використовувати мікродобриво Еколайн Марганець (Хелат), який містить 60 г/л марганцю, що знаходиться у формі 100% хелату ЕДТА.

Дуже важливою фазою для коригування мінерального живлення соняшнику є фаза формування 5-8 пар справжніх листків. У цей період відбувається закладання майбутнього кошика. За незбалансованого живлення, стресів кошик закладається з меншою кількістю квіток, тим самим обмежуючи майбутній врожай. До того ж рослини, не забезпечені в достатній кількості бором, марганцем та цинком, не в змозі сформувати насіння з вищою масою - тому важливо повторно підживити їх перед початком цвітіння. Ефективним у цей період буде позакореневе підживлення мікродобривом Еколайн Олійний (Хелати) у дозі 1,0 – 2,0 л/га.

Практичний досвід показує, що система позакореневих листкових підживлень на соняшнику має високу ефективність. За рахунок цього агрозаходу можна збільшити урожайність насіння та підвищити вміст олії в ньому на 0,2-0,5%.

Дуже великий вплив на формування врожаю соняшнику справляють стресові ситуації, викликані несприятливими погодними умовами чи дією ЗЗР. На початкових етапах розвитку часто спостерігається фітотоксична дія ґрунтових гербіцидів, які були промиті близько до рівня знаходження насіння, часто посилена низькими температурами. У цей період ми рекомендуємо використовувати Еколайн Фосфітний (К-Аміно), до складу якого, крім 250г/л фосфору у формі фосфіту та 170 г/л калію, входить 70 г/л L-α-амінокислот. Така комбінація елементів живлення та амінокислот не тільки забезпечує додаткове підживлення фосфором та калієм, але і допомагає рослині вийти зі стресової ситуації з найменшими втратами. Також, для подолання стресових ситуацій та забезпечення соняшнику комплексом мікроелементів, рекомендуємо використовувати мікродобриво Еколайн Універсал Ріст (Аміно) у дозі 1,0 - 2,0 л/га. Це позакореневе добриво містить збалансований склад мікроелементів, необхідних для повноцінного живлення рослин (Mg, Fe, Mn, Zn, Cu - 100% хелати ЕДТА), та 75 г/л L-α-амінокислот.

Таким чином, за допомогою добрив ТОВ «ЕКООРГАНІК» можна вирішити питання нестачі елементів живлення на всіх фазах розвитку соняшнику: Грос Коренеріст, Еколайн Фосфітний (К) - для передпосівної обробки насіння, Фітостарт Джет або Фітостарт Калій – внесення під час посіву, Еколайн Універсал Ріст (Аміно), Еколайн Фосфітний (К-Аміно), Еколайн Бор (Преміум) - для внесення у фази від 2 до 8 пар листків з метою зменшення післядії ЗЗР, Еколайн Бор (Органічний), Грос Квіцеліум, Еколайн Олійний (Хелати) – для забезпечення необхідними елементами впродовж періоду від утворення кошика до дозрівання.

Останні новини