Новинка на ринку України! Підвищення доступності фосфору до 45%

Мульти – Буст-S рідке стартове добриво N10 P30 з вмістом мікроелементів та органічних речовин. За рахунок спеціально розробленого складу, доступність фосфору для рослин у ґрунті збільшується до 45%. Завдяки цьому зростає інтенсивність формування кореневої системи, вегетативної маси, та повній мірі реалізується генетичний потенціал врожайності культури.

При внесенні в ґрунт, фосфорні добрива взаємодіють з позитивно зарядженими іонами кальцію, магнію, алюмінію та заліза, що призводить до переходу фосфору в малорухомі форми, які недоступні для рослин.

Мульти – Буст-S містить у своєму складі спеціальні речовини які зв’язуючись з іонами металів у ґрунті, захищають фосфор від переходу в недоступні форми. У результаті чого, фосфор у ґрунті залишається легкодоступним, що дозволяє в більшій мірі забезпечити потребу рослин у ньому на початкових етапах розвитку.

Застосування Мульти-Буст-S робить фосфор доступнішим для рослин на 45%, допомагає отримувати вищий врожай та кращу його якість, підвищує рентабельність вирощування культур.

Головні переваги:

  • Запобігає зв’язуванню фосфору з катіонами металів
  • Зберігає фосфор у легкодоступній формі
  • Збільшує інтенсивність росту рослин на початкових етапах розвитку
  • Підвищує стійкість рослин до стресових факторів
  • Корегує мінеральне живлення, підвищує врожай та його якість.

Працюємо на максимальний врожай!

Останні новини