Осінні резерви для підвищення врожайності зернових

Журнал «АГРОНОМ». Серпень 2020

Передпосівна обробка насіння – це перший етап роботи, спрямованої на підвищення врожайності, а також агротехнічний прийом, який забезпечує молоду рослину всім необхідним в умовах несприятливого режиму температур та вологості. Протруєння та обробка спеціальними добривами насіння озимих - це надзвичайно відповідальний захід, який впливає на ріст та розвиток рослин восени, коли спостерігається дефіцит ресурсів росту – вологи та тепла. Нанесення мікроелементів та інших біологічно активних речовин на поверхню насіння є найбільш ефективним способом їх застосування. Саме така обробка забезпечує рослину найважливішими макро- та мікроелементами у період від проростання до переходу на живлення від власної кореневої системи. Обробка насіння спеціальними добривами суттєво допомагає рослинам перенести несприятливі погодні умови та зберегти потенціал урожайності.

Наближається час підготовки насіння озимих зернових до посіву. Саме зараз у агрономів виникає запитання, які саме добрива для обробки насіння обрати для свого господарства. Передусім агроном визначає комплекс проблем, що можуть виникнути у процесі осінньої вегетації та перезимівлі. Вибір спеціальних добрив та протруйників, що здатні їх вирішити, - наступний крок агронома, адже потрібно захистити рослину від найбільш шкодочинних об′єктів та умов у межах певного господарства чи культури.

Сьогодні на ринку є композиції, різні за складом та впливом на рослину. При виборі добрива для передпосівної обробки насіння слід враховувати потенціал сорту чи гібриду, характеристики насіння, попередник та строки посіву - оптимальні чи пізні для тієї чи іншої зони.

Важливе значення з точки зору ефективності роботи таких композицій має форма елементів живлення та вміст біологічно активних речовин. Наявність у них фосфору у формі фосфіту суттєво посилює стійкість рослин до грибкових хвороб. Застосування біологічно активних сполук пришвидшує ріст і розвиток рослин, сприяє накопиченню цукрів для успішної перезимівлі.

Усі присутні на ринку добрива, що рекомендуються для передпосівної обробки насіння, умовно можна поділити на три групи.

Перша група – добрива, що містять набір макро - та мікроелементів (наприклад, ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати)). Їх завдання - забезпечення молодих рослин окремими елементами живлення в період від проростання до переходу на живлення від власної кореневої системи. Композиції такого складу добре працюють за мінімальних систем захисту та удобрення. Обираючи такі композиції, слід враховувати склад, а саме наявність у них критично важливих елементів для росту і розвитку рослин, зокрема цинку та марганцю. Цинк разом з азотом пришвидшує синтез ауксинів у рослині та стимулює більш повне використання рослиною запасних речовин самої насінини. Марганець сприяє кращому засвоєнню азоту з ґрунту та накопиченню цукрів і саме цим забезпечує успішну перезимівлю озимих за умов різких коливань температури в осінній період.

Що стосується форми, у якій знаходяться елементи живлення у таких добривах, вищу ефективність забезпечують хелати.

Друга група – добрива з фосфором у формі фосфіту. Такі композиції для передпосівної обробки насіння дуже добре зарекомендували себе у виробничих умовах (наприклад, ЕКОЛАЙН Фосфітний (К)). Вони не можуть замінити фунгіцидний протруйник, але суттєво покращують захист проростка від патогенів. Ця група добрив стимулює розвиток кореневої системи, що за посушливих умов осені дає рослині можливість добути вологу з глибших шарів ґрунту. Обробка насіння добривами із вмістом фосфітів уже широко застосовується у сільському господарстві нашої країни. Завдяки своїм властивостям фосфіти ефективні в усіх природно-кліматичних зонах України.

Третя група – спеціальні добрива на основі комплексів макро- та мікроелементів у поєднанні з біологічно активними речовинами. Останні, зазвичай, синтезуються самими рослинами. Однак внаслідок дії погодних умов чи інших стресових факторів цей процес у рослинах уповільнюється і вони відстають у рості та розвитку. Таке відставання негативно позначається на рослинах у період перезимівлі. Науково встановлено, що рослини здатні засвоїти біологічно активні речовини екзогенного (зовнішнього) походження. Для обробки насіння, яке буде висіяне пізніше за оптимальні строки, по не найкращих попередниках чи за несприятливих погодних умов, необхідно обирати саме такі композиції.

ТОВ «ЕКООРГАНІК» - один із провідних вітчизняних виробників спеціальних добрив. Серед них найвищою ефективністю відзначаються композиції із вмістом біологічно активних речовин - амінокислот та фітогормонів.

Амінокислоти – похідні карбонових кислот, у вуглеводневому радикалі яких один або кілька атомів гідрогену заміщені на аміногрупу. У процесі онтогенезу рослини самостійно синтезують усі необхідні амінокислоти, які є будівельним матеріалом для більш складних речовин. Гальмування синтезу амінокислот внаслідок прояву певних стресових факторів і є негативною реакцією, що стримує чи на якийсь час припиняє ріст та розвиток рослин. У таких випадках надходження вільних амінокислот у рослину ззовні покращує їх стан.

Фітогормони - органічні сполуки різної хімічної природи, що виробляються спеціалізованими тканинами вищих рослин. Фітогормони є важливою складовою систем регуляції онтогенезу вищих рослин. Вони проявляють регуляторний вплив на процеси онтогенезу, на ріст та розвиток рослин. Ці сполуки концентруються, головним чином, у тканинах, що активно ростуть, у зонах апексів коренів і стебел. Позакореневе застосування фітогормонів у рослинництві є ефективним заходом, що підвищує врожайність сільськогосподарських культур.

Компанія «ЕКООРГАНІК» з 2017 року представляє на ринку України композицію ГРОС Коренеріст, яка є надзвичайно ефективною для передпосівної обробки насіння різних культур, зокрема озимих зернових. Вдало підібраний склад та форми активних інгредієнтів (амінокислоти та фосфор у формі фосфіту) підсилюють енергію росту проростка та молодої рослини, а співвідношення ауксинів та цитокінінів інтенсифікує поділ клітин меристемних тканин. Обробка насіння перед посівом добривом ГРОС Коренеріст впливає на рослину таким чином:

1) забезпечує більш швидке наростання кореневої системи та формування потужної надземної маси;

2) підвищує стійкість до збудників хвороб;

3) формує вищий вміст сухої речовини, зокрема цукрів, необхідних для успішної перезимівлі рослин.

Компанія «ЕКООРГАНІК» розробила та випробувала кілька схем застосування спеціальних добрив власного виробництва для передпосівної обробки насіння озимих зернових:

Підтримуюча: ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати) 0,5-1,0 л/т (для оптимізації живлення рослин на початкових етапах розвитку на бідних ґрунтах з мінімальним удобренням).

Базова: ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати) 1,0 л/т + ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 0,5 л/т (для оптимізації живлення рослин на початкових етапах розвитку та підвищення стійкості до збудників хвороб).

Інтенсивна: ГРОС Коренеріст 1,0-1,5 л/т або ГРОС Коренеріст 1,0 л/т + ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 0,5 л/га (для отримання дружніх сходів за пізніх строків посіву, пришвидшення росту і розвитку рослин, підвищення стійкості до збудників хвороб) .

Ефективність застосування таких композицій проілюстровано на фото:

Озима пшениця. К – контроль без обробки, 1 – обробка насіння ГРОС Коренеріст 1,0 л/т, 2 – обробка насіння ГРОС Коренеріст 1,5 л/т. ДСВ «Глеваха», смт Глеваха, Васильківський р-н., Київська обл. 2019

E:\panets\РЕКЛАМА\агроном\IMG_20181024_112719.jpg

Озимий ячмінь. К – контроль (схема господарства), 1 – обробка насіння ЕКОЛАЙН Універсал Насіння (Хелати) 0,5 л/т (аналог ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати)) + ГРОС Коренеріст 1,0 л/т. ФГ «Золота Рибка», м. Первомайськ, Миколаївська обл. 2019

Озима пшениця. К – контроль без обробки, 1 – обробка насіння ГРОС Коренеріст 1,5 л/т. Лабораторний дослід. Київ, травень 2020

 

Останні новини