ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ПОЛУНИЦІ САДОВОЇ

ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ПОЛУНИЦІ САДОВОЇ

На нашому континенті в 17 столітті з’явилася полуниця - духмяна ягода червоного кольору. Шлях був довгим, тому що батьківщиною вважається Північна Америка. Досить довгий час її використовували як декоративну рослину і лише в середині 18 століття почали культивувати як садову культуру.

Для успішного вирощування полуниці варто розібратися в умовах, які необхідні для цього.

Полуниця дуже добре росте та плодоносить на чорноземах, сірих лісових та дерново-підзолистих ґрунтах. Оптимальний варіант – легкосуглинкові та супіщані механічні склади, які можуть забезпечити гарну аерацію кореневої системи та втримають достатню кількість вологи в прикореневій зоні. Полуниця добре росте на ґрунтах зі слабокислою реакцією ґрунтового розчину (рН 5,8-6,2).

Для отримання високих врожаїв варто забезпечити достатній полив на глибину залягання кореневої системи. Навіть за умови значної кількості опадів рослина може потребувати додаткового зволоження, особливо в період цвітіння, формування плодів і урожаю та закладання бруньок.

Що стосується зимостійкості та морозостійкості, то все залежить від сорту. Загалом рослини успішно витримують низькі температури та достатній сніговий покрив, але, якщо снігу немає, то при температурі нижче -12-160С полуниця частково вимерзає чи навіть гине повністю. Однак рослини, які були забезпечені оптимальною кількістю елементів живлення після збору врожаю, значно краще проходять процес перезимівлі. Весняні заморозки під час цвітіння можуть пошкодити квіти, що розпустилися, і навіть ще закриті бутони. За температури -10С може бути незначне пошкодження квіток, а при -30С – суттєве пошкодження. Варто зазначити, що повне знищення пестика маточки відбувається за -100С , пилку при -50С. Проте, як згадано вище, сильні рослини, які забезпечені елементами живлення, легше переносять несприятливі умови.

Основні елементи живлення для полуниці:

АЗОТ. Цей елемент відіграє важливу роль у життєдіяльності рослинного організму. Дефіцит його призводить до уповільнення росту. Особливо важливо забезпечити рослини азотом у перший рік після висаджування - це дозволить максимально реалізувати потенціал сорту. Але не варто забувати, що надмірне азотне живлення може спричинити активне наростання вегетативної маси та загущування насаджень, що, у свою чергу, збільшує ризик ураження рослин хворобами та призводить до зниження якості врожаю.

ФОСФОР. Розчинні форми фосфорних добрив можна використовувати при підготовці ґрунту та перед висаджуванням рослин на постійне місце. Дуже важливо забезпечити фосфором рослину відразу після висаджування – цей елемент відповідає за ріст та розвиток кореневої системи. Поки коренева система молодої рослини слабка і нерозвинена, вона не може засвоїти достатню кількість фосфору з ґрунту, тому важливо використовувати альтернативні способи внесення елементів живлення, такі як обприскування та крапельне зрошення.

КАЛІЙ. Функції калію в рослинному організмі дуже різноманітні. Він позитивно впливає на обмін речовин у клітинах, а також на підвищення стійкості рослин до несприятливих температурних умов. При нестачі калію і посиленні транспірації рослини швидше втрачають тургор і в’януть. Калій також впливає на інтенсивність фотосинтезу, окислювальні процеси і бере участь у вуглеводному і азотному обміні. При дефіциті цього елементу в рослині гальмується синтез білка, у результаті чого порушується весь азотний обмін. Калій поліпшує морозостійкість рослин за рахунок підвищення осмотичного тиску в клітинах.

МАГНІЙ. У рослині магній виконує багато важливих функцій і потрібен у відносно великій кількості. Найважливіша його функція – активізація ферментів, які каналізують процес дефосфорилювання. Магній необхідний для синтезу білків, допомагає урівноваженню іонів калію та кальцію. При магнієвому голодуванні різко змінюється вигляд рослин: на старому листі з’являються хлорози, які з часом переходять на більш молоде листя, і починається поступова загибель рослини. Такі процеси можуть посилюватися під впливом інших стресових умов - наприклад, посухи, високих або низьких температур.

КАЛЬЦІЙ. Цей елемент є будівельним матеріалом клітини. Він знаходиться у клітинних стінках, має регуляторну дію на внутрішньоклітинні процеси, від нього залежить активність ферментів, які відповідають за процес дозрівання. Бере участь у роботі гормонів, які вливають на стійкість рослин до різних стресів – високих чи низьких температур, низького рН.

БОР. Це один із найважливіших елементів живлення для рослин. Він впливає на формування репродуктивних органів, підсилює проростання пилку, збільшує кількість квіток та пилку, бере участь у процесі накопичення цукрів та пластичних речовин, тим самим допомагаючи рослинам успішно перезимувати. При критичному дефіциті бору відбувається відмирання точки росту.

Для коригування нестачі елементів живлення та отримання стабільних урожаїв з високою транспортабельністю спеціалістами компанії «ЕКООРГАНІК» було розроблено рекомендації із підживлення полуниці садової:

На початку цвітіння варто внести добрива з високим вмістом бору та магнію - ЕКОЛАЙН Бор (Органічний) 1,0 л/га та ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 1,5 л/га. Це дозволить підсилити процес запилення та активізувати ферменти, які допоможуть кореневій системі засвоювати фосфор з ґрунту.

У період наливання та дозрівання, коли закладається цілісність і міцність ягід, варто використовувати ЕКОЛАЙН Кальцій-Бор (Хелати) 2,0 л/га у поєднанні з ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 1,0 л/га. Таке внесення слід повторити не менше 2 разів, оскільки саме ця комбінація дозволить покращити транспортабельність і підвищить термін зберігання свіжої ягоди.

Після збору урожаю варто підготувати рослини до періоду спокою та зимівлі. ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) у нормі 2,5 л/га допоможе не лише покращити ріст кореневої системи, а ще й, маючи фунгіостатичний ефект, попередити розвиток грибкових хвороб.

Останні новини