ПІДЖИВЛЕННЯ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ В ОСІННІЙ ПЕРІОД

Найощадливіший агроприйом, який забезпечує відчутний ефект!

Результат, який забезпечується обробкою насіннєвого матеріалу перед посівом, важко порівняти з будь-якою позакореневою обробкою вегетуючих рослин спеціальними добривами. Саме наявність запасу поживних речовин, зокрема мікро, макро елементів та біологічно-активних сполук дозволяють рослинам швидко стартувати та ефективно розвиватися на початкових фазах.

Перший крок до успіху!

У технологіях підживлення польових культур обробка насіннєвого матеріалу є ключовим елементом у загальній схемі живлення, яка буде застосована впродовж періоду вегетації. Забезпечення рослин елементами живлення саме у період проростання та переходу на живлення від власної кореневої системи закладає темп подальшого розвитку як кореневої системи, так і надземної частини. Враховуючи, що останнім часом відсутність достатнього зволоження є основним лімітуючим фактором у більшості агрокліматичних зон України, потужна коренева система є не тільки запорукою очікуваного рівня врожайності, але й запобіжником в умовах, коли погода не тільки не сприяє, але й загрожує рослинам, що вегетують.

Мінімум витрат - максимум ефекту!

З огляду на доволі низьку норму витрати спеціальних добрив на одиницю маси насіння (при перерахунку на гектарну норму), вартість обробки є значно нижчою за вартість будь-якого позакореневого підживлення, а локалізація всіх необхідних на початкових фазах розвитку речовин безпосередньо на насінні забезпечує їх повне та ефективне використання і засвоєння.

Зважте, наскільки це важливо:

- Дружні сходи

- Потужна коренева система

- Вища густота стояння (більша кількість продуктивних стебел)

- Вища стійкість рослин до хвороб

- Погодні умови не стають на заваді проведення обробки

Метою осінніх позакореневих підживлень озимих зернових є створення кращих умов для перезимівлі. У першу чергу, такі підживлення допомагають рослинам досягнути необхідної фази розвитку до входу в зиму. Крім того, вони сприяють накопиченню сухих речовин у рослинах, у тому числі цукрів, що, у свою чергу, запобігає виснаженню рослин під час нестабільних погодних умов сучасної зими.

Осіннє підживлення проводять у фазу 4-6 листків – початок кущення. У цей період найбільш необхідним елементом є магній. У комплексі з мікроелементами він відповідає за утворення хлорофілу в листках, суттєво впливає на продуктивність процесу фотосинтезу, на синтез вуглеводів та їх транспортування з листків до коренів. Відсутність дефіциту цього елементу сприяє формуванню потужної кореневої системи, підвищує концентрацію цукрів у точці росту.

У рекомендаціях щодо доцільності позакореневого підживлення, вибору того чи іншого добрива, норми внесення повинні враховуватися строки посіву озимих зернових, фаза розвитку і стан рослин, погодні умови, а саме:

  • При пізніх строках посіву, слабко розвинених рослинах (зокрема висіяних після попередників, які залишають велику масу пожнивних решток, зароблених за 1,5 – 2 місяці до посіву озимих), при низьких температурах вночі та відносно високих вдень, оптимальною композицією є ГРОС Аміно-Zn 0,5 л/га + ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 1,0 л/га.
  • На ґрунтах легкого гранулометричного складу, де можливий прояв дефіциту магнію та мікроелементів, рекомендуємо застосовувати ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 1,0 – 1,5 л/га.
  • На карбонатних ґрунтах в умовах недостатнього зволоження можливий прихований дефіцит бору. У такому випадку рекомендуємо застосувати ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 1,0 л/га + ЕКОЛАЙН Бор (Органічний) 0,3 – 0,5 л/га.

    У разі встановлення потреби в інших елементах живлення (на основі результатів аналізу рослин), можливе застосування відповідних моно- або комплексних добрив компанії «ЕКООРГАНІК».

     

Останні новини