Підживлення соняшнику у фазу 3 – 5 пар листків

На різних типах ґрунтів рослини можуть відчувати нестачу окремих елементів мінерального живлення. Особливу увагу варто звернути на забезпечення соняшника бором. 5,0 мг бору на 1кг ґрунту є межею, нижче якої починають з'являтися перші симптоми нестачі цього елемента, а при вмісті його менше 3,0 мг / 1 кг такі симптоми можуть бути дуже помітними.

Бор відіграє важливу роль, починаючи від моменту проростання насіння і далі у процесі вегетації. Він бере участь у регулюванні вуглеводного обміну, синтезі амінокислот та білків, хлорофілу. Бор також має важливе значення для розвитку кореневої системи соняшнику. Він покращує відтік вуглеводів до цієї частини рослини та активує її ріст.

Для забезпечення рослин соняшнику бором у фазу 3 – 5 пар листків рекомендуємо використовувати ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) у дозі 1,0 л/га. Внесення бору в поєднанні з L-α-амінокислотами сприяє кращому засвоєнню бору та пом’якшенню негативної дії стресових факторів різної природи.

На ґрунтах з низьким рівнем родючості, із значним поширенням збудників хвороб у ґрунті підживлення доцільно провести баковою сумішшю ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га + ГРОС Фосфіто-NP 1,0-1,5 л/га для посилення вегетативного росту рослин та стримання розвитку хвороб.

На карбонатних ґрунтах важкого гранулометричного складу та за дефіциту вологи на рослинах соняшнику можуть проявлятись ознаки нестачі цинку. У цьому випадку замість ГРОС Фосфіто-NP доцільно використовувати ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Zn) у тій же дозі 1,0 – 1,5 л/га.

При прояві дефіциту інших елементів живлення (марганець, залізо, молібден тощо), встановленого візуально або на основі результатів лабораторного аналізу, для позакореневого підживлення рослин соняшника можуть бути використані відповідні хелатні добрива компанії «ЕКООРГАНІК».

test-sunflowers

 

Вигляд рослин соняшнику через 2 тижні після першого позакореневого підживлення (у фазу 3-5 пар листків). К – контроль (схема господарства), 1 - ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га, 2 - ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1,0 л/га + ГРОС Фосфіто-NP 1,5 л/га. (СТзОВ «Романів» (дослідне поле ТОВ «Піонер Насіння Україна»), Волинська обл., 2019 р.)

 

Останні новини