ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ ОЗИМИХ І ЯРИХ ЗЕРНОВИХ У ФАЗУ ВИХОДУ В ТРУБКУ

Фаза початку виходу в трубку – важливий період, який впливає на продуктивність посівів зернових, адже в цей час починається формування колоса. У цьому році забезпечення рослин вологою після відновлення вегетації є достатнім практично по всій Україні. Однак, суттєвий дефіцит тепла призводить до недостатнього засвоєння окремих елементів мінерального живлення, що спричиняє певну затримку росту і розвитку рослин.

У зв'язку з цим, у сезоні 2022 на початку виходу в трубку, буде спостерігатись дефіцит мікроелементів: марганцю, який регулює засвоєння рослинами форм азоту, цинку - для продукування рослинами фітогормонів, а на ґрунтах органогенного походження та легкого гранулометричного складу - міді, яка покращує засвоєння азоту та впливає на формування колоса.

Температура ґрунту в більшості регіонів України ще не досягла рівня, достатнього для ефективного засвоєння рослинами фосфору (+14-15°С). Це може стати лімітуючим фактором у формуванні елементів продуктивності на ранніх фазах розвитку зернових. Для запобігання цьому рекомендуємо позакореневе підживлення добривом ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) у нормі 1,0-2,0 л/га - ефективне для подолання проявів дефіциту фосфору (фосфор у формі фосфіту засвоюється при температурі +5-8°С) та підвищення стійкості посівів до збудників грибкових хвороб класу ооміцетів.

Залежно від типу ґрунтів, рекомендуємо провести підживлення такими комбінаціями добрив:

  • На карбонатних ґрунтах: ГРОС Фосфіто-NP або ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,0 л/га + ЕКОЛАЙН Марганець (Хелат) 1,0 л/га
  • На чорноземних ґрунтах з нейтральною та слабокислою реакцією: ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,5 л/га + ГРОС Аміно-Zn 0,5-1,0 л/га
  • На ґрунтах легкого гранулометричного складу (піщані, супіщані): ГРОС Фосфіто-NP або ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,0 л/га + ЕКОЛАЙН Мідь (Хелат) 1,0 л/га
  • На посівах з достатньо розвинутими рослинами - ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) або ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати) 1,5 л/га та ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,0 л/г

Останні новини