Позакореневе підживлення озимих зернових добривами від «Екоорганік»

pozakoreneve-pidzhivlennya-ozimih-zernovih-dobrivami-vid-ekoorganik
pozakoreneve-pidzhivlennya-ozimih-zernovih-dobrivami-vid-ekoorganik

Метою проведення позакореневого підживлення озимої пшениці є забезпечення балансу мінерального живлення, адже цей захід напряму впливає на формування кількісних параметрів найважливіших елементів продуктивності. Основну роль у їх формуванні звичайно відіграє забезпеченість рослин азотом, а рівень його засвоєння та продуктивність процесу фотосинтезу залежить від збалансованості мінерального живлення рослин в цілому.

Якщо на посівах озимих зернових відсутні чітко виражені прояви дефіциту окремих елементів живлення, це ще не означає, що рослини не потребують їх позакореневого внесення. Погодні умови в цей час часто перешкоджають надходженню в рослини різних елементів мінерального живлення, зокрема фосфору, вміст якого у грунті може бути достатнім, але низькі температури, пересохлий верхній шар грунту, гальмують засвоєння цього важливого елемента через кореневу систему. Недостатнє живлення фосфором суттєво знижує продуктивність фотосинтезу і часто помітне неозброєним оком у вигляді фіолетового забарвлення листків.

Як можна виправити становище?

Найпростіший спосіб – провести позакореневе підживлення фосфором у формі фосфіту. Головна перевага фосфіту – швидке проникнення в рослину і високий рівень засвоєння. Фосфор у формі фосфіту стимулює синтез в рослині фітоалексинів – речовин, які знешкоджують сторонню інфекцію, що є проявом фунгіцидної дії цієї сполуки.

На еродованих, легких грунтах, внаслідок вимивання магнію вглиб за профілем грунту, а також незбалансованим живленням з перевагою азоту, можуть проявлятись ознаки магнієвого голодування рослин у вигляді посвітління листової поверхні, що знижує продуктивність процесу фотосинтезу.

Впродовж вегетаційного періоду озимої пшениці 2016 – 2017 рр. компанією «Екоорганік» проведено ряд польових випробувань систем позакореневих підживлень в різних природно-кліматичних зонах та контрастних рівнях основного удобрення. На полі з низьким рівнем основного удобрення та дефіцитом вологи у зоні Степу було проведено польовий дослід з різним рівнем позакореневого підживлення у порівнянні з контролем (без позакореневого підживлення).

Перші обліки у варіантах досліду провели 5 травня 2017 року, через 22 дні після позакореневого підживлення добривами з фосфором у вигляді фосфітів. На фото чітко прослідковується різниця у розвитку рослин на дослідних ділянках та ділянках контролю. Рослини з ділянок, де рівень підживлення фосфітами був вищий, мали більшу кількість рівномірно розвинених стебел, більшу масу та площу листкової поверхні.

Фото порівняння зразків

Підживлення композиціями з вмістом L-α амінокислот та мікроелементами

З метою послаблення впливу стресу, зумовленого нестачею вологи, у фазу формування прапорцевого листка, посіви були підживлені композиціями з вмістом L-α амінокислот та комплексними композиціями з вмістом мікроелементів – ЕКОЛАЙН Універсал Ріст (Аміно) з мінімальним вмістом мікроелементів та L-α амінокислотами (варіант 1), ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) (варіант 2) з підвищеним вмістом магнію та хелатів інших мікроелементів у формі 100% хелату ЕДТА, ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати) (варіант 3) з високим вмістом азоту і калію та мікроелементами у формі 100% хелатів ЕДТА.

У фазу початку формування зернівки проведено підживлення ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати) (варіант 1), ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати) + ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) (вар.2), ЕКОЛАЙН Зерновий (Хелати) + ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно) (варіант 3), однак через жорстку посуху ефекту від останнього підживлення не отримали. Вплив різних варіантів підживлення рослин озимої пшениці на формування окремих показників продуктивності рослин визначали 30 червня (табл.1).

Завдяки передпосівній обробці насіння та позакореневому підживленню навесні, у фазу кущення, схема позакореневого підживлення першого варіанту забезпечила підвищення польової схожості рослин, а отже і густоти посіву на 25%, а при додаванні при обробці насіння фосфору у формі фосфіту – на 30% (вар. 2,3). Підживлення фосфором у формі фосфіту навесні стимулювало розвиток кореневої системи та надземної частини рослин, сприяло зростанню числа продуктивних стебел в межах 33 – 40%.

Урожай з кожного варіанту було зібрано окремо, прямим комбайнуванням та проводено зважування на зернотоку господарства. Вплив застосування добрив для позакореневого підживлення в умовах проведеного експерименту показав, що навіть в таких складних умовах вдалось отримати приріст врожаю в усіх варіантах у порівнянні з контролем в межах 18,8 – 31,3%. Найвищий приріст врожаю 31,3 % - 8,12 ц/га отримано в першому варіанті.

сорт паноникус

Фінансові результати цього польового випробування наведені нижче.

фінансові результати

Економічна ефективность застосування добрив Екоорганік

Розрахунок економічної ефективності застосування добрив від компанії «Екоорганік» показав, що навіть в умовах посухи та мінімального внесення добрив в основне удобрення, всі варіанти у порівнянні з контролем забезпечували отримання додаткового доходу  в межах 61,27 – 90,79 доларів США/га.

У зоні Полісся (Корецький район Рівненської області), в умовах збалансованого основного удобрення та достатнього забезпечення вологою, впродовж вегетаційного періоду в усіх варіантах,  у тому числі і в контрольному, посів проводився обробленим насінням за однаковою схемою. Навесні, рослини на ділянках контролю позакоренево не підживлювали, а у двох інших варіантах - підживлення проводилося за схемою наведеною в таблиці.

Озима сорт кубус

Достатнє забезпечення рослин вологою та основними мікроелементами сприяло формуванню майже у два рази вищого рівня врожаю у контрольному варіанті, порівняно з попереднім випробуванням, але і в цьому випадку прослідковується суттєвий вплив позакореневого підживлення на формування елементів структури та самого врожаю. Найвищий приріст врожаю зерна - 11,3 ц/га був отриманий у варіанті 2, що у відсотках до контролю становить 21,3%. Розрахунок економічної ефективності показав, що додатковий дохід  у першому варіанті склав 44,19 долари США/га, а в кращому варіанті – 118,91 долари США/га.

Останні новини