Позакореневе підживлення озимих зернових у фазу виходу в трубку

Фаза початку виходу в трубку – один з найважливіших періодів, які впливають на продуктивність посівів озимих зернових, адже в цей час починається формування колоса. У цьому році забезпечення рослин вологою після відновлення вегетації є достатнім практично по всій Україні, про що свідчить стан посівів та коефіцієнт продуктивного кущення. Однак, суттєвий дефіцит тепла призводить до недостатнього засвоєння окремих елементів мінерального живлення, що, в свою чергу, спричиняє певну затримку росту і розвитку рослин.

У зв'язку з цим, у сезоні 2021 у фазу кущення та на початку виходу в трубку, крім азоту і фосфору, буде спостерігатись дефіцит мікроелементів: марганцю, який регулює засвоєння рослинами форм азоту, цинку - для продукування рослинами фітогормонів, а на ґрунтах органогенного походження (осушені торф'яні) та легкого гранулометричного складу - міді, яка покращує засвоєння азоту злаковими культурами та впливає на формування колоса.

Температура ґрунту в більшості регіонів України ще не досягла рівня, достатнього для ефективного засвоєння рослинами фосфору (+14-15°С). Це може стати лімітуючим фактором у формуванні елементів продуктивності на ранніх фазах розвитку зернових культур. Для запобігання цьому рекомендуємо позакореневе підживлення добривом ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) у нормі 1-2 л/га. Це ефективний захід для подолання проявів дефіциту фосфору (оскільки фосфор у формі фосфіту засвоюється вже при температурі +5 - +8ОС) та підвищення стійкості посівів до збудників грибкових хвороб класу ооміцетів (снігова пліснява, борошниста роса, іржа, та ін.). За актуальними прогнозами погодні умови можуть бути несприятливими ще протягом двох тижнів, тому підживлення ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) матиме істотний вплив як на загальний стан посівів, так і, відповідно, на очікуваний рівень врожайності.

Крім застосування ЕКОЛАЙН Фосфітний ), залежно від типу ґрунтів, на яких вирощуються озимі, рекомендуємо провести позакореневе підживлення такими комбінаціями добрив:

  • На карбонатних ґрунтах: ГРОС Фосфіто NP – 1,0 л/га + ЕКОЛАЙН Марганець (Хелат) 1,0 л/га;
  • На чорноземних ґрунтах з нейтральною та слабокислою реакцією: ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,5 л/га + ГРОС Аміно-Zn 0,5 – 1,0 л/га;
  • На ґрунтах легкого гранулометричного складу (піщані, супіщані): ГРОС Фосфіто-NP 1,0 л/га + ЕКОЛАЙН Мідь (Хелат) – 1,0 л/га.

На посівах з достатньо розвинутими рослинами рекомендуємо підживлення озимини добривами ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 1,5 л/га та ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,0 л/га. Адже ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) - це комплекс мікроелементів, який підвищує інтенсивність фотосинтезу, а ЕКОЛАЙН Фосфітний (К), за спільного внесення з фунгіцидами, істотно посилює їх ефективність.

прояв дефіциту фосфору фото

Останні новини