Позакореневе підживлення сої у другій половині вегетаційного періоду

pozakoreneve-pidzhivlennya-so-u-drugii-polovini-vegetatsiinogo-periodu
pozakoreneve-pidzhivlennya-so-u-drugii-polovini-vegetatsiinogo-periodu

Соя є одним з найкращих попередників для більшості культур у сівозміні, завдяки якій ґрунт збагачується доступними формами азоту. Процес азотфіксації у симбіозі з бульбочковими бактеріями розпочинається у фазі двох трійчастих листків. Унаслідок розриву потрійного зв’язку у молекулі азоту N2 у кореневій системі сої починають накопичуватись окислені форми азоту NO2 і NO3, які для засвоєння рослиною повинні трансформуватись у відновлені форми NH3 і NH2. Така трансформація відбувається під дією ферментів нітрат і нітрит редуктаз.

Молібден є складовою частиною цих ферментів, а тому достатнє живлення рослин сої молібденом у період протікання процесу азотфіксації є важливою умовою. Дефіцит молібдену найчастіше проявляється на легких ґрунтах та на підкислених ґрунтових відмінах сірих лісових та чорноземних ґрунтів. Для усунення цієї проблеми компанія «Екоорганік» пропонує використовувати мікродобриво Еколайн Молібден (Комплексний), яке застосовується для позакореневого підживлення бобових від фази 2–х справжніх листків до бутонізації у дозах 0,5 – 1,0 л/га.

Ареал поширення культури за два останні десятиріччя розширився, а ґрунтові умови не завжди оптимальні, тому на посівах можливий прояв дефіциту й інших мікроелементів, зокрема заліза. Симптоми нестачі заліза проявляються на листках сої у вигляді міжжилкового хлорозу. Така нестача часто є результатом комплексного порушення розвитку рослин на ґрунтах з лужною реакцією та (або) високої концентрації солей у ґрунтовому розчині. Прояв хлорозу може підсилюватись на переущільненому, перезволоженому ґрунті та під час похолодань. Незбалансованість умов мінерального живлення приводить до зниження врожаю та його якості. Для усунення можливого прояву дефіциту цього мікроелементу пропонуємо використати Еколайн Залізо (Хелат), який застосовується для позакореневого підживлення у фазу початку формування бобів у дозах 0,5 – 1,0 л/га.

Виповненість бобів, а отже і врожай зерна сої залежить від повноти запилення квіток, а тому на початку бутонізації рослини бажано підживити бором. Пропонуємо, залежно від стану рослин та погодних умов, використовувати Еколайн Бор (Преміум) чи Еколайн Бор (Органічний) у дозах 0,5 – 1,0 л/га.

Важливим є підживлення рослин на початку гілкування, що співпадає з початком формування бобів на основному стеблі. Кліматичні умови в цей час часто бувають несприятливими – з дефіцитом вологи, високими температурами, які можуть викликати стрес. Для підживлення сої в цей період компанія «Екоорганік» рекомендує спеціальне добриво Грос Квіцеліум у дозі 1,0 – 1,5 л/га. Добриво містить повний набір мікроелементів, збалансоване співвідношення фітогормонів та амінокислот. Завдяки їх впливу пом’якшується дія стресових факторів на рослину, що сприяє покращенню процесів запилення, зниженню абортації квіток, формуванню більшої кількості бобів на рослині та, відповідно, збільшенню маси врожаю.

У період формування зерна в бобах рослини потребують посиленого живлення азотом, збалансованого за іншими макро та мікроелементами. Проведення позакореневого підживлення 5 – 6% розчином карбаміду у поєднанні з Еколайн Бобовий (Хелати) у дозі 1,5 – 2,0 л/га суттєво допоможе рослинам сої у формуванні бобів та покращить їх виповненість. На площах, ушкоджених павутинним кліщем, разом з акарицидом доречно внести Еколайн Магній (Хелати) у дозі 1,5 – 2,0 л/га для стимуляції відновлення хлорофілу та інтенсифікації процесу фотосинтезу.

Останні новини