Позакореневі листкові підживлення зернових колосових культур у весняний період

pozakorenevi-listkovi-pidzhivlennya-zernovih-kolosovih-kultur-u-vesnyanii-period
pozakorenevi-listkovi-pidzhivlennya-zernovih-kolosovih-kultur-u-vesnyanii-period

Мета проведення весняного позакореневого підживлення озимої пшениці полягає у забезпеченні збалансованого мінерального живлення рослин впродовж весняно-літнього періоду вегетації. Особливо важливо не допустити прояву дефіциту макро - та мікроелементів у критичні фази розвитку рослин: кущення, період максимального росту – від початку виходу в трубку до колосіння, формування зернівки.
Позитивний ефект від підживлення на початку відновлення весняної вегетації (кущіння) зберігається до кінця вегетації, особливо позначаючись на ростових процесах, фотосинтезі та продуктивності рослин. Чим пізніше проведено підживлення (у період від початку фази колосіння до наливу зерна), тим менший вплив мікроелементів на врожайність і більший — на якість вирощеної продукції. У цей період росту та розвитку рослини досить чутливі як до наявності азоту, нестача якого призводить до редукції кількості стебел на рослині, або до відставання частини стебел у рості на яких повноцінний колос не формується, так і наявності макро та мікроелементів, відповідальних за повноту засвоєння азоту, зокрема магнію, сірки, міді. Цей період в наших кліматичних умовах в різні роки має значні відмінності у термінах початку, тривалості та температурного режиму і рівня доступної для рослин вологи. Другим важливим елементом, необхідним для повноцінного росту і розвитку рослин, є фосфор. Іноді навіть на нормально розвинених з осені рослинах, навесні, проявляється дефіцит фосфору через тривалий період відносно низьких температур, за яких рослини не можуть засвоювати фосфор з ґрунту. На пізніх, слабко розкущених посівах, нестача фосфору на момент відновлення вегетації може бути однією з основних причин зрідження. Рослини з слабкою кореневою системою просто гинуть. Така непостійність погодних умов рано навесні призводить до стресових явищ, що істотно впливає на формування врожаю. За різними науковими даними зниження урожаїв зерна внаслідок прояву стресу рослин може досягати 5 - 20% і навіть більше, від біологічного потенціалу висіяних сортів. Компанія «Екоорганік» у 2016 році вивела на ринок кілька композицій антистресантів з вмістом критично необхідних елементів та амінокислот, придатних для виведення рослин з стресового стану. Макроелементи рослини пшениці найбільш інтенсивно засвоюють у період від початку виходу в трубку до початку колосіння. В цей час рослини формують вегетативну масу та одні з найважливіших елементів продуктивності: кількість продуктивних стебел, кількість зерен в колосі. Крім макроелементів, рослини зернових колосових мають високу потребу в цинку, міді. Мідь інтенсивно засвоюється рослиною у фазу кущіння та колосіння; цинк, що необхідний для росту міжвузлів, засвоюється у період від фази кущіння до трубкування. В період вегетації залежно від ґрунтових та кліматичних умов може виникати потреба і в інших мікроелементах. Лінійка добрив для позакореневого підживлення «Еколайн» дає можливість забезпечити рослини всіма мікроелементами у легкодоступній для рослин формі. Це ж стосується і деяких макроелементів, які в період вегетації виконують для рослин ключову роль, але тимчасово малодоступні через низьке засвоєння кореневою систему. Яскравим прикладом є застосування для позакореневого підживлення фосфору у формі фосфіту. Фосфітна форма швидко засвоюється через листки, швидко пересувається в рослині, стимулює ріст кореневої системи, що особливо важливо навесні. Стимулює синтез в рослині специфічної групи білків фітоалексинів. Виходячи з викладеного вище,  компанія «Екоорганік» для позакореневого підживлення озимих зернових рекомендує кілька варіантів своїх мікродобрив.

BBCH злаковых культур

Базове підживлення

Розрахований на виробників, що з тих чи інших причин не націлені на отримання максимального врожаю високої якості. Включає одно чи максимум дворазове позакореневе підживлення. У цьому випадку рекомендуємо використовувати комплексні композиції які включають збалансований набір макро та мікроелементів, найбільш важливих для зернових культур. Це Еколайн Зерновий Хелати  та Еколайн Магній Хелат. За одноразового підживлення краще використовувати Еколайн Зерновий Хелати у дозі 1,0 - 2,0 л/га на початку фази виходу в трубку. За дворазового підживлення на початку фази виходу в трубку доцільніше спочатку використовувати Еколайн Магній Хелат  у дозі 1,5 - 2,0 л/га, а друге підживлення провести композицією Еколайн Зерновий Хелати у фазу колосіння у дозі 1,0 - 2,0 л/га.

Інтенсивне підживлення

На площах засіяних насінням високих репродукцій, по кращих попередниках (зернобобові культури, багаторічні трави), де планується отримання високого врожаю доброї якості позакореневе підживлення потрібно планувати з урахуванням показників лабораторної діагностики, щоб повніше врахувати потреби рослин. Кращим варіантом в умовах 2016 року для таких посівів було триразове позакореневе підживлення мікродобривами від ТОВ «Екоорганік».

  • Перше підживлення на початку фази виходу в трубку – Еколайн Магній Хелат в нормі 1,5 - 2,0 л/га;
  • Друге підживлення на початку фази колосіння – Еколайн Зерновий Хелати.   Доза застосування 1,0 - 2,0 л/га;
  • І третє підживлення у фазу наливу зерна – Еколайн Зерновий Хелати – 1,0 - 2,0 л/га + Еколайн Фосфітний К –  1,0 - 1,5 л/га.

Інтенсивне підживлення плюс

Можливе застосування на площах засіяних насінням високих репродукцій, по кращих попередниках де планується отримання високого врожаю доброї якості позакореневе підживлення потрібно планувати з урахуванням показників лабораторної діагностики, щоб повніше врахувати потреби рослин. Рекомендується у випадках прояву стресових явищ пов’язаних з температурним режимом або негативною дією ЗЗР.
В умовах прохолодної затяжної весни рослини не мають можливості засвоїти такий необхідний для них фосфор, що призводить до гальмування росту та розвитку рослин, ослаблення їх конкурентної здатності у боротьбі з бур’янами та хворобами. Для покращення умов живлення рослин фосфором і калієм у фазу кущення рекомендуємо використовувати концентроване добриво з фосфором у формі фосфіту  Еколайн Фосфітний К у дозі 1,0 - 1,5 л/га, який засвоюється за нижчих температур ніж фосфати. Іншою важливою властивістю фосфітної форми фосфору є стимуляція синтезу рослиною специфічних білків фітоалексинів, що підвищують імунітет рослин та пригнічують розвиток хвороботворних грибків.

Наступне позакореневе підживлення на початку фази виходу в трубку - Еколайн Магній Хелати в нормі 1,5 - 2,0 л/га. У цей же час можливий прояв стресу викликаного нестачею вологи. Для подолання стресу до бакової суміші рекомендуємо додавати Еколайн Універсал Ріст-Аміно з високим вмістом вільних L-α-амінокислот у дозі 1,0 - 1,5 л/га.

Підживлення на початку фази колосіння – Еколайн Зерновий Хелати – 1,0 - 2,0 л/га.

І останнє підживлення у фазу наливу зерна для покращення його якості – мікродобриво Еколайн Зерновий Хелати в дозі 1,0 - 2,0 л/га у баковій суміші з спецдобривом  Еколайн Фосфітний К в нормі 1,0 - 1,5 л/га.

Хоч наші рекомендації розроблені на основі результатів застосування мікродобрив компанії «Екоорганік»  на полях різних господарств у різних ґрунтово-кліматичних зонах, їх не можна вважати догмою. У реальних умовах можуть виникати специфічні погодно-кліматичні, ґрунтові та інші чинники, які будуть впливати на стан розвитку культури, а відповідно, і набір мікродобрив та їх дози для кожного окремого поля можуть дещо відрізнятись. Тут на перший план виходить професіоналізм агронома, а також допомога фахівців компанії «Екоорганік», які завжди допоможуть підібрати систему позакореневого живлення, яка за показником «якість/вартість» буде оптимальною для даного господарства.

Хочемо також зауважити наступне :

Всі мікродобрива компанії «Екоорганік» виробляються згідно стандарту ISO 9001:2015.

Мікроелементи-метали, що входять до наших продуктів, знаходяться у вигляді 100% хелатів ЕДТА.

Останні новини