Результати застосування позакореневих підживлень озимого ріпаку урожаю 2018 року у Вінницькій області.

rezultati-zastosuvannya-pozakorenevih-pidzhivlen-ozimogo-ripaku-urozhayu-2018-roku-u-vinnitskii-oblasti
rezultati-zastosuvannya-pozakorenevih-pidzhivlen-ozimogo-ripaku-urozhayu-2018-roku-u-vinnitskii-oblasti

Польові випробування ефективності систем позакореневого підживлення спеціальними добривами від компанії «ЕКООРГАНІК» проводили у Могилів-Подільському районі ФГ "Золотий Колос" с. Вендичани. Грунт сірий лісовий. Під посів ріпаку в господарстві була використана наступна система живлення:

- перед посівом 150 кг/га нітроамофоски;

- при посіві 90 кг/га тукосуміш з вмістом сірки;

- по мерзлоталому грунту 150 кг/га сульфату амонію + 200л/га КАС;

- після відновлення вегетації 200 л/га КАС.

Позакореневі підживлення проводили лише навесні після відновлення вегетації. Схеми застосування добрив для позакореневого підживлення наведені у таблиці 2.

В процесі росту та розвитку рослин проводили фенологічні спостереження та визначали основні параметри майбутнього врожаю. Результати обліку наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Результати проміжного обліку рослин озимого ріпаку 2018 року у ФГ "Золотий Колос" станом на 24.05.2018 року.
Варіанти Висота рослин, см Коренева шийка, см Вага рослин, зелена маса, г. Вага коренів, г. Середня кількість гілок на рослині, шт Середня кількість стручків на рослині, шт
Контроль 140 1,4 142 15 7 139
Варіант 1

Схема від ТОВ «ЕКООРГАНІК»

148 1,6 219 25 9 146
Варіант 2

Схема від ТОВ «ЕКООРГАНІК»

150 1,7 252 23 10 163

фото результати проміжного обліку рослин озимого ріпаку 2018 року

При не збалансованому живленні рослин мікроелементами, а у нашому випадку чітко прослідковується значна перевага азоту над іншими мікроелементами, важливе значення мають позакореневі підживлення навіть невеликими дозами фосфору і калію, які сприяють кращому засвоєнню рослинами азоту та підвищують їх стійкість до хвороб. Це проявилось у вигляді вищих рослин з більшою товщиною кореневої шийки, маси надземної частини рослин та коренів порівняно з контролем. Відповідно на рослинах з варіантів з позакореневим підживленням порівняно з контрольним варіантом сформувалось на дві – три квітконосних гілки з вищою кількістю стручків. Ця тенденція зберігалась до повного дозрівання, що підтверджено результатами обліку врожаю при збиранні (табл. 2).

Таблиця 2. Вплив позакореневого підживлення озимого ріпаку на урожай насіння у ФГ "Золотий Колос"
Фаза розвитку рослин Контроль Варіант 1

Схема від ТОВ «ЕКООРГАНІК»

Варіант 2

Схема від ТОВ «ЕКООРГАНІК»

8-12 листків, весна   ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,5 л/га ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1 л/га + Грос Аміно Магній 1 л/га
Бутонізація   ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1л/га ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 1л/га + ГРОС Здоров'я 1 л/га
Початок утворення стручків   ЕКОЛАЙН Олійний (Хелати) 1 л/га + ГРОС Квіцеліум 1 л/га ЕКОЛАЙН Олійний (Хелати) 1 л/га + ГРОС Квіцеліум 1,5 л/га
Урожайність, ц/га 35,4 37,2 39,8
Приріст, ц/га   1,8 4,4
Приріст, %   6,4 15,6

Як ми і очікували, більш продуктивною була інтенсивна система позакореневого підживлення, яка включала Фосфор у формі фосфіту (ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) у поєднанні з магнієм та амінокислотами (ГРОС Аміно-Mg) на початку інтенсивного наростання біомаси, бором з амінокислотами (ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) та комплексом фітогормонів (ГРОС Здоров'я) на початку фази бутонізації, що забезпечило краще запилення квіток.Після цвітіння для покращення виповненості стручків провели останнє підживлення комплексом ЕКОЛАЙН Олійний (Хелати) та ГРОС Квіцеліум. Приріст врожаю насіння порівняно з контролем склав 4,4 ц/га, або 15,6%.

Останні новини