Спеціальні добрива від «ЕКООРГАНІК» для передпосівної обробки насіння

spetsialni-dobriva-vid-ekoorganik-dlya-peredposivno-obrobki-nasinnya
spetsialni-dobriva-vid-ekoorganik-dlya-peredposivno-obrobki-nasinnya

Спеціальні добрива від ТОВ «Екоорганік»

Спеціальні добрива від ТОВ «Екоорганік» для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур. У онтогенезі сільськогосподарських культур період від проростання насіння до вкорінення молодих рослин належить до найбільш відповідальних. Вплив факторів на проросток можна схематично позначити наступним зображенням. Дуже часто на проросток чи молоду рослину діє один чи кілька з перерахованих чинників, що негативно позначається на майбутньому врожаї. Для «згладжування» негативної дії окремих факторів чи їх поєднання, у сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур передбачено застосування різних прийомів. До найбільш ефективних належать передпосівна обробка насіння. Перелік присутніх на ринку добрив для передпосівного оброблення насіння досить широкий. Використовуються мікродобрива які містять макро- та мікроелементи у формі органо-мінеральних комплексів та хелатів, композиції, які включають і біологічно активні сполуки (амінокислоти, фітогормони і ін.) Біологічно активні речовини (БАР), у тому числі фітогормони — регулятори (стимулятори) росту і розвитку рослин (РРР) — в сучасних умовах набувають все більшого значення. Фітогормони (від грец. phyton — рослина і гормони) — органічні сполуки різної хімічної природи які проявляють регуляторний вплив на процеси онтогенезу, регулюють ріст та розвиток рослин, синтезуються самими рослинами, однак
їх додаткове застосування у рослинництві забезпечує отримання результатів, яких не можна досягнути іншими способами.

Підживлення рослин композиціями з вмістом фітогормонів

Підживлення рослин композиціями з вмістом фітогормонів дає можливість повніше реалізувати генетичний потенціал культур, підвищити стійкість до дії стресових факторів біотичної та абіотичної природи, підвищити врожай та покращити його якість.

Ауксини та їхні функції

Вважається, що дія фітогормонів цієї групи найбільш вивчена. Основними напрямки дії ауксинів, які були відкриті під час дослідження є ріст клітин розтягом і тропізм у рослин. Пізніше доведено, що їхні функції набагато ширші та, по суті, впливають на усі процеси життєдіяльності рослинного організму. Ауксини відповідають за координацію процесів морфогенезу, рухової та функціональної активності у рослин, при спільному впливі разом із цитокінінами, вони необхідні для індукції поділу клітин, перш за все — для ініціації реплікації ДНК. 

Цитокініни впливають на ряд фізіолого-біохімічних процесів

Цитокініни впливають на ряд фізіолого-біохімічних процесів зокрема: стимулюють синтез білків і нуклеїнових кислот, активізують поділ клітин, посилюють інтенсивність фотосинтезу, внаслідок чого відбувається прискорення транспортних процесів у мембранах, що посилює швидкість надходження елементів живлення у клітини рослин, та посилює стійкість до дії несприятливих екологічних факторів. Цитокініни містяться в рослинах в малих кількостях, тому їх ідентифікували тільки за допомогою методу мас-спектрометрії. Виходячи з описаних властивостей за допомогою додаткового надходження цитокінінів у рослину існує можливість:

 • Регулювати ріст і органогенез органів;
 • Знімати апікальне домінування, сприяючи росту бічних пагонів;
 • Затримувати процеси старіння;
 • Підвищувати стійкість рослин до несприятливих умов довкілля.

Вітчизняний виробник спеціальних добрив

Компанія Екоорганік – вітчизняний виробник спеціальних добрив реалізує на ринку кілька продуктів для передпосівного оброблення насіння, а сме - Еколайн Універсал Насіння (Хелати), Еколайн Фосфітний-К, Грос Коренеріст. Восени 2017 року різні комбінації добрив «Екоорганік» використали при передпосівній обробці насіння як на промислових, так і на дослідних ділянках. Всі випадки використання наших  продуктів показали високу ефективність: вищі показники польової схожості, краще розвинута та більш потужна коренева система, посилений розвиток надземної частини рослин.

Результати застосування добрив «Екоорганік» у дослідах

Результати застосування добрив «Екоорганік» у дослідах представлені на фото 1 та в таблиці.

Дослід 1

 • Проведений на дослідній ділянці ТОВ «Екоорганік»;
 • Дата посіву: 11 серпня 2017 року;
 • Два варіанти обробки насіння + контроль;
 • Проміжний облік – 07 вересня.

Дослід 1

Фаза розвитку BBCH, дата Контроль Варіант 1 Варіант 2
Обробка насіння (BBCH-00) 11.08 Без добрив для позакореневого підживлення Еколайн Універсал Насіння Хелати 0.5 л/т Грос Коренеріст 1.0 л/т
Проміжний облік 07.09 - Озима пшениця
Висота рослини, см 12.00 17.00 18.00
Вага одної рослини (середнє), г 0.52 1.2 1.70
Довжина коренів, см 6.5 10.00 10.50

Дослід 2

 • Проведений на дослідній ділянці ТОВ «Екоорганік»;
 • Дата посіву: 29 вересня 2017 року;
 • Один варіант обробки насіння + контроль;
 • Проміжний облік – 10.10.2017.
Другий дослід фото 1
Другий дослід фото 2

Таким чином, спираючись на результати отримані експериментальним шляхом ТОВ «Екоорганік» рекомендує використовувати одну з трьох систем для передпосівної обробки насіння.

 1. Еколайн Універсал Насіння (Хелати) – 0,5 л/т;
 2. Еколайн Універсал Насіння (Хелати) – 0,5 л/т + Еколайн Фосфітний-К – 0,5 л/т;
 3. Еколайн Універсал Насіння (Хелати) – 0,5 л/т + Грос Коренеріст – 1,0 л/т.

Безумовно залежно від сортів, ґрунтово-кліматичних умов та очікуваного врожаю, кожне господарство може обрати свій варіант, який найбільш йому підходить.

Останні новини