Стан озимих зернових навесні 2023 року в основному добрий та задовільний.

Стан озимих зернових навесні 2023 року в основному добрий та задовільний.

За нестійкої погоди, яка спостерігається у березні цього року та, можливо, і в першу декаду квітня, рослини можуть перебувати у стресових умовах через неможливість засвоювати в достатній кількості фосфор з холодного ґрунту. В цей час рослини зернових культур формують важливі елементи продуктивності, тому від того в яких умовах ці процеси протікають, залежить рівень врожаю.

Для усунення прояву дефіциту фосфору доцільно до бакової суміші у перше обприскування озимих зернових додати спеціальні добрива з вмістом фосфіту.

Встановлено, що фосфітні продукти забезпечують:

  • Усунення проявів дефіциту фосфору;
  • Посилення росту вторинної кореневої системи;
  • Стримують розвиток хвороб рослин;
  • Посилюють динаміку наростання вегетативної частини рослин – основу майбутнього врожаю;
  • Активують роботу фотосинтетичного апарату рослин;
  • Збільшення об'ємів засвоєння вуглецю в процесі фотосинтезу – прямий шлях до зростання маси та якості врожаю.

На весну 2023 року, зважаючи на погодні умови та стан розвитку рослин з урахуванням результатів практичного застосування у минулих роках, рекомендуємо:

  1. На посівах, де стан рослин в цілому задовільний та відсутні прояви стресу, перше позакореневе підживлення провести спеціальним добривом ПОЛІАКТИВ Твінфос 1,5 – 2,0 л/га.
  2. На площах, де встановлено дефіцит окремих елементів живлення, ослаблених рослинах з недостатнім розвитком підживлення провести баковою сумішшю ГРОС Фосфіто-NP – 1,0 – 1,5 л/га + ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) – 1,0 л/га. У випадку дефіциту міді, марганцю, цинку, заліза – хелатними добривами з максимальним вмістом потрібного елемента у дозах від 0,5 до 1,5 л/га.
  3. На площах з слаборозвиненими рослинами та тими, що перебувають у стані стресу - у перше підживлення краще використовувати ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно) у нормі – 1,5 л/га.

Працюємо на максимальний врожай!

Останні новини