Важливо! Як посилити азотфіксацію бобовими культурами

Загальновідомо, що азоту належить провідна роль у формуванні врожаю всіх культур, а тому забезпечення цим елементом є найважливішою складовою технології. Стовп повітря, який знаходиться над одним гектаром поверхні, містить 80 тис.т азоту, однак засвоювати його можуть лише бобові культури завдяки симбіозу з бактеріями. Вони використовують його для побудови маси врожаю та залишають для наступної культури з пожнивними рештками. Симбіотична азотфіксація - дуже важливий процес у колообігу азоту в природі і в життєдіяльності біосфери планети в цілому.

Умови мінерального живлення бобових рослин мають значний вплив на азотфіксацію, оскільки бульбочкові бактерії отримують макро-, мікроелементи та вуглеводи від рослини-господаря.

Одними з найважливіших елементів, які впливають на процес симбіотичної азотфіксації бобовими, є азот, молібден та бор. Дослідженнями встановлено, що чим вищий вміст доступних форм азоту, тим важче йде проникнення бактерій у корінь, а, отже, формується менше бульбочок на коренях і їх активність невисока.

Важливе значення для азотфіксації має також забезпеченість бобових рослин фосфором, за низького вмісту якого в ґрунті бульбочки можуть зовсім не утворюватися. З мікроелементів особливо важливі молібден та бор. Нестача молібдену гальмує утворення бульбочок, порушує синтез вільних амінокислот та леггемоглобіну, у рослинах синтезується менше ферментів нітрат- і нітритредуктаза, відповідальних за перетворення форм азоту в рослині. За нестачі бору в бульбочках не формуються судинні пучки, унаслідок чого порушується розвиток самих бульбочок.

Як допомогти рослинам?

Для забезпечення рослин елементами живлення на початку симбіотичної азотфіксації, що починається у фазі 2 - 3 справжніх (трійчастих) листків, рекомендуємо використовувати органо-мінеральне добриво ЕКОЛАЙН Молібден (Комплексний) 0,5 – 1,0 л/га. Це добриво містить молібден у формі фосфорно-молібденової комплексної сполуки, що значно підвищує рівень засвоєння обидвох елементів завдяки їх синергізму.

За погодних умов цього року із борних продуктів краще використовувати ЕКОЛАЙН БОР (Преміум) 0,5–1,0 л/га – рідке добриво у вигляді органічного комплексу бору з моноетаноламіном та амінокислотами, а також новинку цього сезону - ЕКОЛАЙН Бор (Опті), що містить бор, молібден та цинк, у дозі 1,0 – 1,5 л/га.

Останні новини