Вражаючі результати кукурудзи в сезоні 2018.

vrazhayuchi-rezultati-kukurudzi-v-sezoni-2018
vrazhayuchi-rezultati-kukurudzi-v-sezoni-2018

У рекордному намолоті зерна в Україні 2018, найбільш вагомий вклад є саме кукурудзи. За даними Мінагрополітики України, станом на 29 листопада, українські аграрії намолотили 68,5 млн тонн зерна з площі 14,5 млн га (98%) при врожайності 47,2 ц/га. З них кукурудзи – 33,3 млн тонн з площі 4,3 млн га (95%) при врожайності 76,9 ц/га .

Таких вагомих результатів досягнуто завдяки застосуванню високопродуктивних гібридів та адаптованих технологій вирощування, у яких важливе місце належить оптимізації умов мінерального живлення.

Кукурудза – культура, яка вимоглива до умов мінерального живлення. Це пов'язано, перш за все, з тривалим вегетаційним періодом та властивістю рослини засвоювати поживні речовини до самого завершення дозрівання зерна.

На формування 1 т зерна та відповідної маси побічної продукції різні за скоростиглістю гібриди кукурудзи засвоюють з грунту та добрив у середньому:

24 -30 - кг азоту, 10 -12 кг - фосфору, 25 -30 кг- калію,

6 -10 кг - магнію і кальцію, 3-4 кг сірки, 11 г - бору,

14 г - міді, 110 г - марганцю, 0,9 г -молібдену,

85 г - цинку, 200 г - заліза.

Коренева система рослин кукурудзи має високу здатність засвоювати елементи з ґрунту, та ефективно використовує залишки поживних речовин з добрив внесених під попередник. Традиційно кукурудзу вважають «індикатором» вмісту мікроелементів в ґрунті. Особливо чутлива кукурудза до нестачі цинку (Zn), марганцю (Mn), міді (Cu) та бору (B), що позначається на розвитку рослин, та призводить до зниження продуктивності культури.

Цинк бере участь у синтезі хлорофілу та вітамінів, впливає на процеси росту і розвитку, підвищує стійкість до несприятливих умов, зокрема приморозків. Важлива роль цинку у біосинтезі гормонів росту ауксинової природи. За значної нестачі цинку на рослинах можуть не зав'язуватися початки. Ознакою нестачі цинку є міжжилковий хлороз, що спершу з'являється на більш молодих листках.

Бор позитивно впливає на формування здорових провідних пучків стебла і кореня, процеси запліднення і формування зерна, вуглеводний обмін та процеси дихання. Нестача бору спричиняє гальмування росту рослин.

Мідь сприяє кращому засвоєнню азоту, впливає на збільшення вмісту білка і цукру в зерні, сприяє підвищенню врожайності, стійкості до ураження хворобами. Нестача міді може проявитися за внесення високих норм азоту і фосфору, під час посушливої і теплої погоди.

Реалізація потенціалу продуктивності кукурудзи істотно залежить від грунтово-кліматичних умов, проте не менш важливе значення в сучасних технологіях її вирощування має збалансована система живлення рослин, яка включає в себе передпосівну обробку насіння мікроелементами, внесення основного удобрення до посіву та позакореневі підживлення.

Передпосівна обробка насіння

Мета проведення передпосівної обробки насіння полягає у створенні комфортних умов молодої рослини в період від проростання до переходу на живлення від власної кореневої системи, що забезпечує швидкий потужний старт рослин.

Передпосівна обробка насіння добривами не лише підвищує врожай і якість одержуваної продукції, а й забезпечує стійкість рослин до комплексу хвороб, несприятливих умов навколишнього середовища (низьких чи підвищених температур), прискорює ріст і розвиток рослин, сприяє продуктивнішому використанню вологи. Часто передпосівна обробка насіння мікроелементами дає кращий ефект, ніж внесення добрив під кукурудзу у грунт, навіть у вищих нормах.

Підживлення по листках

У сучасних технологіях вирощування застосування позакореневого підживлення комплексними добрива з мікроелементами в хелатній формі, а також з іншими діючими речовинами зокрема амінокислотами, фітогормонами є достатньо ефективним прийомом. Основна мета— поліпшення живлення рослин та підтримка їх у найкритичніші періоди росту та розвитку, зменшення негативного впливу умов середовища (погодні умови, хімічні обробки), посилення інтенсивності формування окремих органів рослин, вплив на відтік поживних речовин і підвищення якості продукції.

У розвитку рослин кукурудзи найбільш критичними щодо забезпеченості їх макро- та мікроелементами вважаються фази трьох-п'яти та шести -восьми листків.

Фаза трьох-п'яти справжніх листків важлива тим, що в цей час у кукурудзи формуються генеративні органи які визначають майбутню врожайність. Від наявності елементів живлення кукурудзи, особливо фосфору, залежить кількість качанів на рослині та зерен на них. Молода рослина кукурудзи росте слабо, її коренева система ще недостатньо розвинена і не може засвоювати поживні речовини з важкодоступних сполук, тому для стимулювання росту коренів важливо забезпечити рослини кукурудзи, окрім сполук фосфору, ще й марганцем (Mn), цинком (Zn) та бором (B).

У фазі шести – восьми листків починається швидкий ріст вегетативної маси, і відповідно, зростають потреби в елементах живлення. Дуже часто рослини кукурудзи підпадають під дію гербіцидного стресу, а тому для підживлення в цей період бажано використовувати композиції з вмістом фосфітів, амінокислот, фітогормонів.

Враховуючи, що у більшості випадків ґрунтових запасів доступних мікроелементів не достатньо для забезпечення ними рослини у необхідних кількостях, або в силу різних причин вони малодоступні для кореневих систем рослин, саме тому виникає потреба у додатковому внесенні у критичні періоди росту і розвитку. Найбільш ефективним шляхом внесення мікроелементів є позакореневі підживлення мікродобривами у формі хелатів.

В сезоні 2018 року компанія "Екоорганік" у співпраці з іншими компаніями, провели ряд польових випробувань з різними гібридами та системами позакореневого підживлення кукурудзи, розроблених з урахуванням особливостей регіону в якому проводили випробування.

У Тернопільській області на демополігоні компанії ТОВ «Піонер Насіння України» у ПАП «Мшанецьке» с. Мшанець Теребовлянського району вирощували гібрид Р8567 (ФАО 290)(Pioneer).

Грунт чорнозем типовий, попередник озима пшениця. Основне удобрення під культуру складало у діючій речовині N130P78K78.

Схема позакореневого підживлення наведена в таблиці 1.

Таблиця№1  програма підживлення Кукурудзи 2018

Позакореневе підживлення рослин кукурудзи, на ранніх фазах розвитку рослин, показало відмінні результати в усіх варіантах .

Таблиця урожайність та приріста при використанні позакореневого живлення від Екоорганік

Отримані результати вказують на високу ефективність позакореневого підживлення добривом Еколайн Цинк Хелат. Приріст зафіксовано в усіх варіантах досліду. Найвищий приріст врожаю зерна кукурудзи порівняно з контролем без позакореневого підживлення отримали у варіанті з внесенням Еколайн Цинк Хелат у дозі 2,0 л/га + Грос Коренеріст 1,0 л/га. Він склав 7,7 ц/га у заліковій вазі.
Розрахунки економічної ефективності показали, що витрати на добрива у цьому варіанті становили 27,5 долари США, а отриманий приріст врожаю у закупівельних цінах на кінець листопада становив 140,1 долари США. Таким чином умовно чистий прибуток у цьому варіанті склав 112,6 долара США.

На демополігоні компанії «ВК Технополь» у Кіровоградській області вирощували гібрид ES Metod. Грунт дослідної ділянки чорнозем типовий . Попередник кукурудза. Основне удобрення у діючій речовині склало: N142P38K28S6.

Позакореневе підживлення проводили у ключові фази розвитку рослин

Впродовж вегетаційного періоду проводили відбори рослин та фіксували результати проміжних обліків

Облік врожаю при збиранні комбайном показав, що приріст врожаю від позакореневого підживлення був в усіх варіантах. Найвищим у фазі 3 – 5 листків : Еколайн Цинк Хелат 1,0 л/га + Еколайн Фосфітний К 1,0 л/га + Еколайн Універсал Ріст Аміно 1,0 л/га та у фазі 6 – 9листків: Еколайн Кукурудзяний Хелати 1,0 л/га + Грос Фосфіто-NP 1,0 л/га + Еколайн Бор Преміум 1,0 л/га.

Розрахунки фінансової ефективності показали , що не завжди є пряма кореляція між величиною приросту врожаю і прибутком у грошовому виразі. Вона залежить також і від вартості добрив.

Останні новини