Статті

Позакореневе підживлення соняшника у період від 6 – 8 пар листків до фази «зірочка»

Збалансоване мінеральне живлення у поєднанні з інтегрованим захистом рослин здатні забезпечити більш повне використання генетичного потенціалу гібридів, а отже, отримати вищий врожай доброї якості. Період від формування 6 – 8 пар листків є надзвичайно важливим в онтогенезі соняшнику.

Позакореневе підживлення кукурудзи від фази 6 – 8 листків до викидання волоті

Серед факторів впливу на урожайність цієї культури одне з провідних місць має мінеральне живлення. Для формування високого врожаю кукурудза потребує збалансованого забезпечення макро та мікроелементами. Пріоритетним елементом живлення є азот.

Позакореневе підживлення цукрових буряків

Найбільш відповідальний період у цукрових буряків для закладання високого рівня врожайності - це перші кілька тижнів після сходів. Цей етап є критичним для розвитку кореневої системи та підтримки здоров’я провідних пучків. У цей час відбувається утворення камбіальних кілець. Кількість і розмір цих кілець визначають рівень майбутнього врожаю.

Підживлення цибулі

Одна з біологічних особливостей цибулі – здатність за несприятливих умов (нестачі вологи та поживних речовин у ґрунті, ущільнення ґрунту тощо) зупиняти ріст листків, швидко завершувати формування цибулини і впадати у стан спокою.

Позакореневе підживлення плодових культур

Плодові культури, в силу своєї специфіки, досить вимогливі до умов мінерального живлення. Погодні умови весни 2019 року в цілому сприятливі для плодових культур - обійшлось без заморозків під час цвітіння, однак, після рекордного врожаю минулого року на окремих сортах яблуні візуально помітно, що кількість зав’язі відчутно менша.

Мінеральне живлення соняшнику

Соняшник, основна олійна культура в Україні, займає великі площі посіву в Степу, Лісостепу, а в останні роки вирощується навіть у Поліссі. Культура вимоглива до умов мінерального живлення, а тому бажане максимальне забезпечення потреби у мінеральних добрив з осені.

Перше позакореневе підживлення кукурудзи для фази 4-6 листків

Фаза 4 – 6 листків, яка припадає на початок – середину травня, з точки зору формування основних елементів продуктивності кукурудзяної рослини є однією з найважливіших. Серед усіх необхідних елементів мінерального живлення чи не найкритичнішим є цинк. Роль цього елементу в рослині багатогранна і його навіть тимчасову нестачу не можуть замінити інші елементи.

Підживлення озимого ріпаку на початку фази стеблування

Підживлення озимого ріпаку на початку фази стеблування Озимий ріпак навесні, з настанням тепла активно формує вегетативну масу рослин, а разом з тим і генеративні органи, відповідальні за формування майбутнього врожаю насіння з високими якісними показниками. Однією з критичних фаз є початок стеблування.

Перше внесення добрив на озимий ріпак після відновлення вегетації навесні 2019 року

Озимий ріпак - високорентабельна олійна культура, посівні площі якої у 2018 році перевищили 1 млн га. Для сільгоспвиробників надзвичайно важливим є отримання хорошого врожаю насіння з високими якісними показниками

Перше позакореневе підживлення озимих зернових навесні 2019 року

Озимі зернові культури мають важливе народногосподарське значення як культури, які забезпечують продовольчу безпеку та мають високий експортний потенціал, а тому технологія догляду посівів цих культур повинна максимально враховувати потреби рослин в процесі онтогенезу. Особливо важливий період

Показана 6 із 10 сторінок
Останні новини